PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář III (k DP) - MB180S06
Anglický název: Special Seminar III
Český název: Odborný seminář III (k DP)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Garant: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (17.09.2019)
Seminář je určen studentům navazujícího magisterského studia v kombinaci s biologií, kteří vypracovávají diplomovou práci na Katedře učitelství a didaktiky biologie. Studenti se zde seznámí se zásadami a požadavky pro vypracování didakticky zaměřené diplomové práce.

Seminář by jim měl pomoci:
1. vhodně naplánovat a rozvrhnout výzkum v rámci diplomové práce, stanovit si smysluplné cíle a hypotézy,
2. vyhledávat odbornou literaturu, efektivně s ní pracovat a správným způsobem ji citovat,
3. prezentovat své výsledky.

Další náplní semináře jsou přednášky zvaných hostů na různá témata související s didaktikou přírodovědných předmětů, environmentální výchovou a pedagogickým výzkumem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (17.09.2019)

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického vỳzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s.

Švaříček, R., Šeďová, K., Janík, T., Kaščák, O., Miková, M., Nedbálková, K., … Zounek, J. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál

Walker, I. (2013). Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (17.09.2019)

požadavky k zápočtu ZS - studenti 2. ročníku:

  • aktivní účast na semináři + max 2 absence (pro druháky začíná seminář až po říjnových ped. praxích)
  • referát o stavu dipl. práce (15 minut) - prezentaci zaslat el. nejpozději v den referování
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (17.09.2019)

sylabus na aktuální semestr viz web KUDBi

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (17.09.2019)

Diplomanti Katedry učitelství a didaktiky biologie si zapisují diplomový seminář (I-IV) v každém semestru navazujícího magisterského studia. Měli by tedy absolvovat celkem 4 semestry tohoto semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK