PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář (k DP) - MB180S03
Anglický název: Special Seminar
Český název: Odborný seminář (k DP)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (17.09.2019)
Seminář je určen studentům navazujícího magisterského studia v kombinaci s biologií, kteří vypracovávají diplomovou práci na Katedře učitelství a didaktiky biologie. Studenti se zde seznámí se zásadami a požadavky pro vypracování didakticky zaměřené diplomové práce.

Seminář by jim měl pomoci:
1. vhodně naplánovat a rozvrhnout výzkum v rámci diplomové práce, stanovit si smysluplné cíle a hypotézy,
2. vyhledávat odbornou literaturu, efektivně s ní pracovat a správným způsobem ji citovat,
3. prezentovat své výsledky.

Další náplní semináře jsou přednášky zvaných hostů na různá témata související s didaktikou přírodovědných předmětů, environmentální výchovou a pedagogickým výzkumem.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (17.09.2019)

Gavora, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického vỳzkumu. Praha: Grada Publishing, a.s.

Švaříček, R., Šeďová, K., Janík, T., Kaščák, O., Miková, M., Nedbálková, K., … Zounek, J. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál

Walker, I. (2013). Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (25.09.2019)

požadavky k zápočtu ZS: 

studenti 2. ročníku

  • referát o stavu dipl. práce (15 minut) - prezentaci zaslat el. nejpozději v den referování
  • aktivní účast na semináři + max 2 absence (pro druháky začíná seminář až po ped. praxích; pozor: do absencí se započítávají i pozdní příchody a odchody!)
  • dokončení literární rešerše z LS (netýká se těch, kteří odevzdali rešerši v LS kompletní)

studenti 1. ročníku

  • referát o didaktickém odb. článku (Aj) - k tématu DP (cca 7 minut) + článek rozeslat účastníkům semináře elektronicky
  • referát o dipl. projektu (10 minut) - prezentaci zaslat el. nejpozději v den referování
  • písemně zpracovaný projekt k DP (el. odevzdat do konce listopadu)
  • aktivní účast na semináři + max 2 absence (pro prváky začíná seminář se začátkem semestru; pozor: do absencí se započítávají i pozdní příchody a odchody!)

 

požadavky k zápočtu LS:

všichni:

  • aktivní účast na semináři, max 2 absence (pozor: do absencí se započítávají i pozdní příchody a odchody!)
  • referát o postupu diplomové práce (10 minut) - prezentaci zaslat el. nejpozději v den referování

studetni 1. ročníku navíc:

  • literární řešerše k DP dle osnovy projektu ze ZS (min. 5 stran textu)
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (20.11.2018)

Program semináře v ZS 2018

 

2. 10. 2018 - organizační info, pravidla pro psaní DP, představení členů KUDBi (RMD)

9. 10. 2018 - zásady citování (KS), vyhledávání inf. zdrojů, didaktické časopisy (RMD)

16. 10. 2018 - práce s citačním programem Zotero (PN)

23. 10. 2018 - formátování DP (KS), referáty o článcích (V. Snozová, V. Kolesárová, K. Lišková, L. Ročková, K. Maslowská)

30. 10. 2018 - Panelová diskuze s čerstvými absolventy

6. 11. 2018 - Člověk v tísni - globální vzdělávání pro učitele (Veronika Endrštová)

13. 11. 2018 - referáty o dipl. (A. Křečková, T. Jedlička, J. Moudrý) 

20. 11. 2018 - referáty o dipl. (B. Šmídová, B. Škarková, E. Sokolíková)

27. 11. 2018 – Soutěž Zlatý list (Lenka Smyčková)

4. 12. 2018 - Preventivní programy, krizová komunikace (Denisa Průšová, Radim Kuba)

11. 12. 2018 - referáty o dipl. (K. Lišková, V. Snozová, K. Maslowská, P. Janda, D. Roreitnerová)

18. 12. 2018 - referáty o dipl. (E. Čermáková+referát o článku, I. Sekerášová+referát o článku V. Kolesárová, L. Ročková)

22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 – Vánoční prázdniny

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (16.02.2017)

Diplomanti Katedry učitelství a didaktiky biologie si zapisují seminář opakovaně v každém semestru navazujícího magisterského studia. Měli by tedy absolvovat celkem 4 semestry tohoto semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK