PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie pro učitele III - MB180P33
Anglický název: Recapitulation of biology III
Český název: Repetitorium biologie pro učitele III
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D.
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Martin Hora, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
RNDr. David Král, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
RNDr. Roman Šolc, Ph.D.
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180P27
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky
biologie se zřetelem k současně platnému RVP.
Konkrétní náplní kurzu bude opakování protistologie a fyziologie anatomie a morfologie živočichů včetně člověka.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Předmět má také svůj profil na portálu Moodle. Heslo bude studentům zapsaným na předmět sděleno na začátku semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Během semestru se bude psát test z probírané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Testové otázky v testu jsou uzavřené s výběrem více odpovědí nebo otevřené. Zkouška samotná má dvě části. V první studenti píší test. Test má uzavřené otázky s výběrem více odpovědí. Studenti kteří test splní na 60% a více přistupují k ústní části zkoušky. V případě neúspěchu u kterékoli části zkoušky je zkouška hodnocena známkou nedostatečně a celou zkoušku je potřeba opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (01.05.2014)

Přednáška začne lekcemi z protistologie (I. Čepička), bude pokračovat zoologií, živočišnou fyziologií (J. Žurmanová) a anatomií. Podrobný sylabus bude zveřejněn začátkem semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK