PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie podle RVP G II - MB180P23
Anglický název: Recapitulation of biology according to FEP G II
Český název: Repetitorium biologie podle RVP G II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180P32
Další informace: http://Organizace kurzu - RNDr. Alena Morávková, Ph.D.
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Neslučitelnost : MB180P32
Je neslučitelnost pro: MB180P32
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (18.06.2013)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky biologie se zřetelem k současně platnému RVP. Do Repetitoria biologie podle RVP I bude zařazeno učivo: rostliny (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika), houby (morfologie, anatomie, fyziologie, systematika) a ekologie (základní pojmy, biosféra, ekosystémy, ochrana ŽP).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (25.05.2011)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (11.06.2013)

Během semestru se bude psát test z probrané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Testové otázky v průběžném testu jsou uzavřené s výběrem více odpovědí nebo otevřené. Zkouška samotná má dvě části. V první studenti píší test. Test má uzavřené otázky s výběrem více odpovědí. Studenti kteří test splní na 60% a více přistupují k ústní části zkoušky. V případě neúspěchu u kterékoli části zkoušky je zkouška hodnocena známkou nedostatečně a celou zkoušku je potřeba opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (18.06.2013)

V průběhu předmětu budou probrány houby (O. Koukol), fyziologie a anatomie rostlin (J. Albrechtová) a systematika rostlin (F. Kolář) a dále základy ekologie (M. Černý). Podrobný sylabus bude zveřejněn na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK