PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium biologie podle RVP G I - MB180P22
Anglický název: Recapitulation of biology according to FEP G I
Český název: Repetitorium biologie podle RVP G I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB180P31
Další informace: http://předmět je určen především studentům 1. ročníku NMgr studia učitelství v kombinaci s biologií
Garant: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180P31
Je neslučitelnost pro: MB180P31
Je záměnnost pro: MDPS018
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (18.06.2013)
V rámci předmětu bude postupně zopakováno učivo biologie potřebné pro složení SZZ z biologie a didaktiky biologie se zřetelem k současně platnému RVP. Do Repetitoria biologie podle RVP I bude zařazena: obecná biologie (vznik a vývoj života, buněčná a molekulární biologie), genetika (základy dědičnosti, genetika populací, genetika člověka), viry, bakterie(u všech skupin stavba a funkce).
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (21.09.2011)

Rozsypal S.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

Jelínek, Zicháček: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2006

Campbell, N.A.: Biologie, Computer press, Brno 2006

Předmět má také svůj profil na portálu Moodle. Heslo bude studentům zapsaným na předmět sděleno na začátku semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (11.06.2013)

Během semestru se bude psát test z probrané látky. Pro připuštění ke zkoušce je potřeba splnit test na minimálně 60%. Testové otázky v průběžném testu jsou uzavřené s výběrem více odpovědí nebo otevřené. Zkouška samotná má dvě části. V první studenti píší test. Test má uzavřené otázky s výběrem více odpovědí. Studenti kteří test splní na 60% a více přistupují k ústní části zkoušky. V případě neúspěchu u kterékoli části zkoušky je zkouška hodnocena známkou nedostatečně a celou zkoušku je potřeba opakovat.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (18.06.2013)

V předmětu je probírána buněčná biologie (A. Morávková) a genetika (O.Rothová). Osnova předmětu sleduje RVP G, rozsah odpovídá minimálním znalostem středoškolského pedagoga.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK