PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Biotechnologie - MB180P19
Anglický název: Biotechnology
Český název: Biotechnologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Vyučující: RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Anotace -
Poslední úprava: VECIZ (26.09.2002)
Biotechnologie představují interdisciplinární propojení nejrůznějších oborů a disciplín biologických, chemických, biochemických , technických a technologických. Využívají nejnovější poznatky a postupy umožňující alespoň částečné ovlivnění dějů probíhajících v přírodě.
Biotechnologie mají vliv na celou řadu hospodářsky významných odvětví jako je např.zdravotnictví, farmaceutický průmysl, zemědělství. lesnictví a energetika. Stále větší uplatnění nacházejí při ochraně životního prostředí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)

písemný test

Sylabus
Poslední úprava: VECIZ (24.09.2002)

Úvod

Biotechnologie z obecného hlediska. historie, současnost a trendy využívání biotechnologií pro různé obory. Děje v živých organizmech a možnosti jejich řízení s využitím biochemických a biotechnických prostředků,

Rostlinné biotechnologie

Regenerační mechanizmy u rostlin , principy vegetativního rozmnožování, regulační faktory hormonální a non-hormonální, explantátové množení rostlin a jeho využití v zemědělské a v lesnické praxi

Transgenní rostliny

Genové manipulace - historie a současnost. Technologie přípravy geneticky modifikovaných (rostlinných organizmů) (GMO), jejich experimentální a aplikační využití. Přínosy v zemědělské, lesnické a průmyslové praxi. Objektivní zhodnocení zdravotních a ekologických rizik GMO.

Biotechnologie v integrované ochraně rostlin

Integrovaná ochrana rostlin vůči patogenům bakteriálního, houbového i živočišného původu. Biologické přípravky- specifika jejich využití, příklady jejich využití v zemědělství a v lesnictví. Seznam povolených přípravků v zemědělství a v lesnictví.

( Dr.M.Švecová, CSc., Doc.ing.D.Veselý, DrSc.)

Biotechnologie v reprodukci živočichů

Využití hormonů v reprodukci hospodářských zvířat, oplození in vitro, kultivace embryí a manipulace s nimi ( klonování). Xenotrensplantace. Využití biotechnologií při záchraně ohrožených druhů živočichů.

Doc.Ing.J.Petr, CSc.

Potravinářské biotechnologie

Specifika potravinářských surovin a výrobků. Klasické potravinářské biotechnologie ( zpracování mléka, masa, výroba chleba a pečiva). Fermentované produkty ( alkoholické nápoje a potravinářské přísady).

Biotechnologie a životní prostředí

Alternativní zdroje energie (bioplyn).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK