PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Teorie a praxe školních vzdělávacích programů - MB180P15
Anglický název: Theory and Reality of Framework Educationl Programs Design
Český název: Teorie a praxe školních vzdělávacích programů
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Anotace
Poslední úprava: OLIVA1 (06.10.2005)
Kurz seznamuje s výsledky hodnocení současné výuky přírodovědných předmětů zjišťované prostřednictvím mezinárodních výzkumů (TlMSS, PlSA) a z inspekčních zpráv. Zabývá se východisky, detailním obsahem a důsledky RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání z pozice školního koordinátora či ředitele školy. Na konkrétních příkladech ukazuje možné způsoby tvorby učebních osnov přírodovědných předmětů ve ŠVP z pozice učitelů. Do výuky jsou zapojeni učitelé z praxe, kteří se podíleli na tvorbě pilotních ŠVP.
Literatura
Poslední úprava: OLIVA1 (06.10.2005)

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - pilotní verze (VÚP Praha 2004) www.vuppraha.cz

Kvasničková, D., Švecová, M., Sedláček, V.: Ekologický přírodopis: Školní vzdělávací program. Praha: Fortuna, 2005

Pumpr, V., Beneš, P., Banýr, J., Jiřička, M.: Metodická příručka k řadě učebnic Základy praktické chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2005.

Pumpr, V., Beneš, P., Frýzková, M.: tvorba uč.osnov v ŠVP. Biologie, chemie, zeměpis, roč.14, 2005, Č. 4, s.1777-180.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)
  • návrh ŠVP pro určitou biologickou disciplínu nebo průřezové téma (písemná práce)
  • prezentace a obhajoba vlastního návrhu dílčího okruhu ŠVP

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK