PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy - MB180P14A
Anglický název: Evaluation in Biology Education
Český název: Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (19.06.2019)
Předmět je zaměřen na praktický nácvik tvorby hodnotících nástrojů ve výuce přírodopisu a biologie, na hodnocení
již vypracovaných žákovských prací, (přístupy k hodnocení slovního a písemného projevu), na převod výkonu žáka
na známku x slovní hodnocení a na úskalí učitelovy hodnotící činnosti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (19.06.2019)

I.

Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika, 2002, portál

II.

Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků, 2005, Grada

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů, 2008, Portál

Slavík, J. Hodnocení v současné škole, 1999, Portál

Laufková, V. Formativní hodnocení v praxi české základní školy. Pedagogika, roč. 67, č. 2, 2017, s. 126-146

Starý, K., Laufková, V. a kol. 2016. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Kratochvílová, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, 2011, MSD

Čechová B., 2009: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků.

Praha: Portál. 120 s.

III.

Hniličková, J., Josífko, N., Tuček, A.: Didaktické testy a jejich statistické zpracování, SPN n. p., Praha 1972

Hrabal V., Lustigová, Z., Valentová, L.: Testy a testování ve škole, Středisko vědeckých informací pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1992

Chráska, M.: Didaktické testy, Paido-edice pedagogické literatury, Brno 1999

IV.

Mandíková, D., Houfková, J. Čížková, V., Čtrnáctová, H., Řezníčková, D.

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Podnázev: Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce 2012, 133 s. ISBN 978-80-905370-1-9.

Hejný, M. a kol. Matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň. UVI 2011.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (19.06.2019)

Návrh pisemne práce pro žáky na dané biologické téma

Oprava, hodnocení a klasifikace písemné práce zadané v jedné třídě gymnázia

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (19.06.2019)
1. Hodnocení písemného projevu žáka
2. Hodnotící nástroje, didaktické testy
Základní typy didaktických testů a jejich charakteristika

Typy testových položek

3. Plánování a konstrukce testu
Plánování - stanovení cílových kategorií

Obsahová analýza učiva

Tvorba testových položek

Konstrukce testu

Orientační ověření a úprava testu

Analýza testových položek , obtížnost položky

4. Hodnocení písemního projevu žáka
Pořadí- prosté, percentilové

Procenta správných odpovědí

Převod výkonu na známku

Význam hodnocení pro učitele a pro žáka

5. Praktická realizace jednotlivých kroků na předložených ukázkách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK