PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy - MB180P14A
Anglický název: Evaluation in Biology Education
Český název: Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: První setkání předmětu 16.2.2022 v 9 hodin proběhne online v prostředí Classromhttps://classroom.google.com/c/NDU1MDcwNTY4MTQw?cjc=s2i4oor
Další informace: http://Kurz byl upraven pro pro případ online výuky, která bude probíhat v prostředí Google Meet / Google Classroom
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (02.02.2022)
První setkání předmětu 16. 2. 2022 v 9 hodin proběhne online v prostředí Classroom https://classroom.google.com/c/NDU1MDcwNTY4MTQw?cjc=s2i4oor
v aplikaci Meet (link byměl být https://meet.google.com/uzx-rbgz-ypn - ale raději se prokliněte až z Classroom)
--

Předmět je zaměřen na praktický nácvik tvorby, ověřování a vyhodnocování kvality hodnotících nástrojů ve výuce přírodopisu a biologie, na analýzu již v praxi využitých testů a jiných typů písemného projevu žáků, na převod výkonu žáka na známku x slovní hodnocení a na úskalí učitelovy hodnotící činnosti.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (30.10.2020)

I.

Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika, 2002, Portál

 

 II.

Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků, 2005, Grada

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů, 2008, Portál

Slavík, J. Hodnocení v současné škole, 1999, Portál

Laufková, V. Formativní hodnocení v praxi české základní školy. Pedagogika, roč. 67, č. 2, 2017, s. 126–146

Starý, K., Laufková, V. a kol. 2016. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Kratochvílová, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, 2011, MSD

Čechová B., 2009: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků.  Praha: Portál. 120 s.

Novotná, K., & Krabsová, V. (2013). Formativní hodnocení: případová studie. Pedagogika, 63, (3), 355−371.

 

 III.

Hniličková, J., Josífko, N., Tuček, A.: Didaktické testy a jejich statistické zpracování, SPN n. p., Praha 1972

Hrabal V., Lustigová, Z., Valentová, L.: Testy a testování ve škole, Středisko vědeckých informací pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1992

Chráska, M.: Didaktické testy, Paido-edice pedagogické literatury, Brno 1999

 

IV.

Mandíková, D., Houfková, J. Čížková, V., Čtrnáctová, H., Řezníčková, D.

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Podnázev: Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce 2012, 133 s. ISBN 978-80-905370-1-9.

Hejný, M. a kol. Matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň. U

 

V.

https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Publikace/PISA_2018_country_note.pdf

http://www.pedagogicke.info/2019/12/csi-vysledky-ceskych-zaku-v-pisa-2018.html

https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Publikace/Ulohy-pro-rozvoj-prirodovedne-gramotnosti/Ulohy_pro_rozvoj_prirodovedne_gramotnosti.pdf

https://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni-archiv/VVV/VYUZITI-VYSLEDKU-VYZKUMU-PRO-PODPORU-SKOL-A-JEJICH/matem-a-prirod-ulohy-pro-1-stupen-publikace.pdf

https://www.csicr.cz/getattachment/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy/Uvolnene-ulohy-z-TIMSS-2015/Publikace-k-uvolnenym-uloham-TIMSS-2015_web1.pdf

https://perpetuum.cz/2020/03/jak-zvladnout-vyuku-po-uzavreni-skol-tipy-na-online-aplikace/

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (30.10.2020)

Oprava, hodnocení a klasifikace písemné práce zadané v jedné třídě gymnázia.

Návrh testu pro žáky gymnázia na dané biologické téma ve variantách otevřených a uzavřených otázek.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (30.10.2020)

Vzhledem k současným cílům výuky, mezi které patří i snaha rozvinout kompetence učitelů pro distanční výuku, budou u jednotlivých vybraných témat naznačeny cesty k rozvoji těchto dovedností a kompetencí u budoucích učitelů (i jejich žáků) formou zaměření se na specifika distanční komunikace. Pozornost bude věnována rozdílným přístupům k hodnocení žáků a výsledkům jejich práce při využívání distanční a prezenční výuky. Upozorněno bude také na úskalí ale i výhody distančního způsobu hodnocení a na možnosti, jak se vyhnout zbytečným problémům.

1. Hodnocení písemného projevu žáka


2. Hodnotící nástroje, didaktické testy
Základní typy didaktických testů a jejich charakteristika
Typy testových položek


3. Plánování a konstrukce testu
Plánování - stanovení cílových kategorií
Obsahová analýza učiva
Tvorba testových položek
Konstrukce testu
Orientační ověření a úprava testu
Analýza testových položek , obtížnost položky


4. Hodnocení písemního projevu žáka
Pořadí- prosté, percentilové
Procenta správných odpovědí
Převod výkonu na známku
Význam hodnocení pro učitele a pro žáka


5. Praktická realizace jednotlivých kroků na předložených ukázkách

6. Kontrola a rozbor samostatných prací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK