PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy - MB180P14
Anglický název: Evaluation in Biology Education
Český název: Hodnocení ve výuce biologie - didaktické testy
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Neslučitelnost : MB180C24
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (25.02.2019)
Předmět je zaměřen na praktický nácvik tvorby hodnotících nástrojů ve výuce přírodopisu a biologie, na hodnocení již vypracovaných žákovských prací, (přístupy k hodnocení slovního a písemného projevu), na převod výkonu žáka na známku x slovní hodnocení a na úskalí učitelovy hodnotící činnosti.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (25.02.2019)

I.

Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika, 2002, portál

 II.

Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků, 2005, Grada

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů, 2008, Portál

Slavík, J. Hodnocení v současné škole, 1999, Portál

Laufková, V. Formativní hodnocení v praxi české základní školy. Pedagogika, roč. 67, č. 2, 2017, s. 126–146

Starý, K., Laufková, V. a kol. 2016. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Kratochvílová, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, 2011, MSD

Čechová B., 2009: Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků.  

Praha: Portál. 120 s.

 III.

Hniličková, J., Josífko, N., Tuček, A.: Didaktické testy a jejich statistické zpracování, SPN n. p., Praha 1972

Hrabal V., Lustigová, Z., Valentová, L.: Testy a testování ve škole, Středisko vědeckých informací pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1992

Chráska, M.: Didaktické testy, Paido-edice pedagogické literatury, Brno 1999

IV.

Mandíková, D., Houfková, J. Čížková, V., Čtrnáctová, H., Řezníčková, D.

Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Podnázev: Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Česká školní inspekce 2012, 133 s. ISBN 978-80-905370-1-9.

Hejný, M. a kol. Matematické a přírodovědné úlohy pro 1. stupeň. UVI 2011.


Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (25.02.2019)

Návrh pisemne práce pro žáky na dané biologické téma
Oprava, hodnocení a klasifikace písemné práce zadané v jedné třídě gymnázia

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. (25.02.2019)

* 1. Hodnocení písemného projevu žáka
* 2. Hodnotící nástroje, didaktické testy
Základní typy didaktických testů a jejich charakteristika
Typy testových položek
* 3. Plánování a konstrukce testu
Plánování - stanovení cílových kategorií
Obsahová analýza učiva
Tvorba testových položek
Konstrukce testu
Orientační ověření a úprava testu
Analýza testových položek , obtížnost položky
* 4. Hodnocení písemního projevu žáka
Pořadí- prosté, percentilové
Procenta správných odpovědí
Převod výkonu na známku
Význam hodnocení pro učitele a pro žáka
5. Praktická realizace jednotlivých kroků na předložených ukázkách

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK