PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ekologická výchova a vzdělávání v podmínkách ZŠ a SŠ - MB180P06
Anglický název: Environmental Education in the Conditions of Elementary and Second
Český název: Ekologická výchova a vzdělávání v podmínkách ZŠ a SŠ
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VECIZ (03.05.2002)


Didaktické rozpracování vybraného učiva souvisejícího s problematikou péče o životní prostředí, ekologie a ochrany přírody. Analýza kurikulárních dokumentů z hlediska zařazení ekologických aspektů a problematiky ŽP. Uplatnění problémových metod, moderních organizačních forem (projektové vyučování). Ukázky zařazení videozáznamu a použití počítačových programů.
Ukázky praktických cvičení s využitím problémových metod - pozorování a pokusu. Práce s přírodninami, tvorba problémových úloh a projektů. Příklady exkurzí do chráněných území, návštěva ekologických center a středisek pro ekologickou výchovu.
Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kurzy.


Sylabus
Poslední úprava: VECIZ (24.09.2002)

1. Zařazení EVVO ve výuce na ZŠ a SŠ

historie a současnost zařazení ekologických aspektů v kurikulárních dokumentech

2. Didaktické rozpracování vybraných tematických celků

ekologické pojmy a způsoby jejich transformace do vědomí žáků

světové ekosystémy a ekosystémy ČR

ochrana přírody, typy chráněných území

ekologické přístupy v zemědělství a vlastnictví

škodlivé biotické faktory a jejich negativní působení v souvislosti s měnícími se

podmínkami ŽP

3. Vyučovací prostředky, metody a organizační formy

náměty pro praktická cvičení s ekologickou problematikou

náměty pro komplexní exkurze s využitím lokalit v Praze a v blízkém okolí

možnosti využití chráněných území v ČR ke komplexním exkurzím

ekologické školní projekty

4. Pražská a mimopražská center ekologické výchovy a jejich úloha v EVVO

nabídka výukových programů pro školy

síť ekologických center Pavučina a jejich působení na úrovni krajů

seznámení s vybranými projekty a výukovými programy center

nabídka materiálů pro výuku poskytovaná ekologickými centry

Literatura:

Horká, H. : Teorie a metodika ekologické výchovy. Brno: Paido 1996.

Kvasničková, D. : Co je udržitelný rozvoj. KEV: Praha 2001.

Kolektiv : Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji. Brontosaurus: Praha 1996.

Kolektiv : Ekogramotnost do škol. KEV: Praha 2002.

Máchal, A.: Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Rezekvítek: Brno 2000.

Švecová, M. a kol. : Metodický pokyn pro předmět biologie. In. Ekogramotnost do škol,

KEV, Praha 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK