PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Evoluční témata ve výuce biologie - MB180C43
Anglický název: Evolutionary Topics in Biology Education
Český název: Evoluční témata ve výuce biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 16
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka začíná po ped. praxích (v Út 1. 11. 2022).V případě on-line výuky bude předmět vyučován.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (16.09.2022)
Předmět je určen především studentům učitelských oborů, ale je vhodný i pro studenty odborné biologie se zájmem o výuku či popularizaci evolučních dějů v širším slova smyslu. Jeho cílem je nabídnout konkrétní náměty, jak začlenit evoluční témata do výuky biologie, s důrazem na budování mezipředmětových vztahů a rozvoj klíčových kompetencí. Úvodní teoretický vstup vždy rozvine praktická aktivita zaměřená na rozvoj kritického myšlení, badatelsky orientovaná aktivita, strategická hra či simulace nebo řízená diskuze. Z části se jedná o autorské náměty vyučujících kurzu a jejich studentů, další náměty byly převzaty od zahraničních autorů a upraveny pro české podmínky. Předmět navazuje na Úvod do evoluční biologie (MB170P55) z bakalářského studia, rozšiřuje jej o některá témata důležitá v kontextu středoškolské výuky biologie, historický aspekt evolučního bádání a didaktickou dimenzi.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (25.09.2020)

knihy k tématu:

CARROLL, Sean B. 2010: Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné. Nová věda evodevo. Praha: Academia

DAWKINS, Richard 1998: Sobecký gen. Praha: Mladá fronta

DAWKINS, Richard 2011: Největší show pod sluncem. Praha: Argo

DUNBAR, Robin 2009: Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Praha: Academia

FLEGR, Jaroslav 2006: Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwine. Praha: Academia

KLÍMA, Milan 2008: Záhady lidského těla. Člověk – tvor nedokonalý. Praha: Ikar

MARGULIS, Lynn 2004: Symbiotická planeta. Nový pohled na evoluci. Praha: Academia

MARKOŠ, Anton 2016: Evoluční tápání, podoby planetárního životopisu. Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart

MARKOŠ, Anton; HAJNAL, László 2007: Staré pověsti (po)zemské aneb malá historie planety a života. Červený Kostelec: Pavel Mervart

RIDLEY, Matt 1999: Červená královna. Sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Praha: Mladá fronta

SOCHA, Vladimír 2014: Objevy pod vrstvami času. Brno: CPress

RUSE, Michael 2011: Charles Darwin, filosofická aspekty Darwinových myšlenek. Praha: Academia

TOMAN, Jan 2020: Evoluce - evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce. Praha: Academia

ZRZAVÝ, Jan et al. 2017: Jak se dělá evoluce, labyrintem evoluční biologie. Praha: Argo/Dokořán

 

on-line zdroje:

http://www.becominghuman.org/

http://www.bradshawfoundation.com/origins/

https://phys.org/news/2014-05-game-biology.html

https://www.youtube.com/watch?v=Kueo99LlWDg

https://www.pbs.org/wgbh/nova/labs/lab/evolution/research#/chooser

https://www.youtube.com/watch?v=X3cGfXprias

https://phylogame.org/ecosystem-game-basic-rules-version-3-0/

 

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (01.10.2020)

aktivní účast na cvičení a max. 1 absence za semestr

přečtení 1 knihy s evoluční tematikou (viz seznam literatury) + rozhovor nad danou knihou, kdy student prokáže dobrou znalost jejího obsahu a dále schopnost aplikovat teoretické info z knihy do školního prostředí (tj. navrhne, jak by vybrané téma/myšlenku/námět zapracoval do vyučovací hodiny)

 

Požadavky platí i pro případ on-line výuky (alternativou osobní přítomnosti bude v tomto případě přítomnost na on-line setkáních a plnění korespondenčních úkolů dle instrukcí vyučujících).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (27.09.2022)

biologická evoluce

systém organismů, fylogenetické stromy

vznik života

fosilie a vymírání

evoluční psychologie a teorie her

evoluce člověka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK