PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Závěrečný projekt mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti - biologie - MB180C37
Anglický název: Closing project
Český název: Závěrečný projekt mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti - biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: závěrečná práce CŽV
Garant: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D.
Prerekvizity : MB180C17
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (30.06.2010)
Obhajoba závěrečné práce je jednou ze součástí zakončení mimořádného studia ke získání pedagogické způsobilosti.
Stejně jako ostatní absolventské práce, má i závěrečná práce svého školitele. Doporučujeme studentům vyhledat školitele a vytyčit téma a směr práce již v prním ročníku mimořádného studa.
Pravidla pro sepsání této práce jsou k dispozici na http://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/studium/mimoradne-studium
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (09.11.2011)

Oborná literatura v závislosti na tématu práce

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. (09.11.2011)

Zápočet je udělován za aktivní řešení a konzultace závěrečného projektu na základě doporučení školitele.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK