PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komplexní exkurze pro učitele - MB180C35
Anglický název: Complex Excursion for Teachers
Český název: Komplexní exkurze pro učitele
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Výuka se uskuteční, pokud bude minimálně 10 zájemců.
Garant: RNDr. Kateřina Mikešová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Mikešová (16.12.2012)
Exkurze je plánovaná v rozsahu 4 dní v druhé polovině května do lokality zajímavé nejen z biologicko-ekologického hlediska, ale také možností seznámit studenty s interaktivní výukou přírodopisu/biologie na základních a středních školách.

Přínos komplexní exkurze spočívá v tom, že propojuje vědomosti a dovednosti z biologických oborů (botanika, zoologie, ekologie atd.) s obory geologickými a v neposlední řadě také s obory pedagogicko-psychologickými, neboť učitel v průběhu exkurze musí zvládnout také práci s kolektivem žáků a řešit i případné problémy, které mohou vzniknout pobytem mimo školu.

Exkurze je navrhovaná jako tuzemská a je možné realizovat ji v jakékoliv lokalitě na území ČR, která splňuje výše uvedené požadavky v kontextu biologicko-ekologickém na jedné straně, umocněném metodami zážitkové pedagogiky na straně druhé - v souladu s požadavky současné reformy základního a středního školství formulovaných v RVP ZV a RVP G.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Mikešová (16.12.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty:

1. s principy zážitkové pedagogiky a to nejen formou přednášky, ale zejména interaktivitou a možností vyzkoušet si všechny metody a aktivity osobně.

2. s lokalitou ze zoologického, botanického, ekologického i geologického pohledu, a s problematikou ochrany přírody v dané lokalitě v historicko-přírodovědném a společenském kontextu

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Mikešová (16.12.2012)

Aktivní účast na exkurzi po celou dobu konání, vypracování výukových materiálů na vybrané téma, které bude upřesněno během konání exkurze.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Mikešová (16.12.2012)

1. den:

příjezd, představení realizačního týmu exkurze, poučení o BOZP

2. den:

a) přednáška o zážitkové pedagogice, didaktické hry

b) komplexní exkurze do okolí (botanika, zoologie bezobratlých i obratlovců, hydrobiologie, ekologie, geologie)

c) mikroskopování nalezených přírodnin

3. den:

a) didaktické hry, práce se školním kolektivem (problematické situace)

b) komplexní exkurze do okolí (botanika, zoologie bezobratlých i obratlovců, hydrobiologie, ekologie, geologie)

c) mikroskopování nalezených přírodnin

4. den

a) zhodnocení exkurze, zpětná vazba

b) zadání úkolu nutnéhok získání zápočtu

c) odjezd

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (11.01.2010)

Doporučené je absolvování předmětů: Didaktika biologie (MB180P01, MB180C17) nebo Aktuální otázky ve výuce biologie (MB180C33) a Didaktické aspekty výuky biologie (MB180C34).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK