PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pozorování a pokus suborganismální I - MB180C29
Anglický název: Observation and Experiment SubOrganism I
Český název: Pozorování a pokus suborganismální I
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.
Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
Mgr. Tomáš Macháček
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
RNDr. Blanka Zikánová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (01.10.2019)
Předmět "Pozorování a pokus suborganismální I" nabízí studentům praktická laboratorní cvičení vhodná pro zařazení do výuku přírodopisu a biologie na ZŠ i SŠ. Po absolvování předmětu získají studenti sadu názorných námětů biologických úloh, které budou moci sami využít při své další praxi na základních a středních školách. Jednotlivá cvičení jsou koncipována ve spolupráci KUDBi s odbornými katedrami biologické sekce, nabídnou tak studentům učitelství vhled do problematiky jednotlivých cvičení jak po odborné stránce, tak i didaktické stránce.
Součástí cvičení bude i metodika (představení vlastní úlohu, upozornění na možná úskalí související s praxí základních a středních škol a návrh možného zařazení v rámci vzdělávacího oboru přírodopis/biologie); v praktické části studenti cvičení sami absolvují, čímž získají konkrétní zkušenost s danou úlohou. Studenti samostantě nebo ve dvojicích připraví a odučí "mikrovyučování". Předmět je určen studentům navazujícího magisterského studia učitelství a studentům mimořádného studia k získání pedagogické způsobilosti.

Výuka předmětu začne 31. 10. 2019.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (18.09.2019)

Janderová B., Zikánová B. Náměty pro laboratorní cvičení z biologie (1) - mikrobiologie (1.část). Biologie, Chemie, Zeměpis, 9/00, 66-69.
Pavelková J., Zikánová B. Náměty praktických cvičení s využitím mikroorganismů (2). Biologie, Chemie, Zeměpis, 13/04, 122-126.
Roubalíková L. Hygiena dutiny ústní I., 2007, Praktické lékárenství, 1:38
Roubalíková L. Hygiena dutiny ústní II., 2007, Medicína pro praxi, 4:177-179

Novotný, P., Janštová, V., 2019. Jírovec maďal ve výuce – generativní orgány. Biologie Chemie Zeměpis, 29 (3).

Novotný, P., Janštová, V., 2019. Jírovec maďal ve výuce – vegetativní orgány. Biologie Chemie Zeměpis, 28 (2), 2-9.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (02.07.2014)

Požadavky pro udělení zápočtu:
Maximálně jedna absence, aktivní účast.
Vypracování a prezentace (formou mikrovyučování) vlastního návrhu na praktické cvičení z biologie podle vzoru a vložení materiálů (pro žáky i pro učitele) k tomuto návrhu na Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. (18.09.2019)

Antibakteriální účinky zubní pasty - vyučující dr. Blanka Zikánová: Studenti se seznámí s jednotlivými složkami zubní pasty a jejich účinky. Porovnají účinnost různých druhů zubních past co do zabíjení bakterií a to na kultuře Bacillus subtilis (kterou lze snadno získat).

Příprava preparátů různých živočišných tkání a trvalé preparáty lidských buněk - Studenti porovnají jednotlivé druhy živočišnýchtkání. Shrnou klady, využití a rizika pěstování buněčných kultur. Studenti si zafixují a obarví své vlastní epiteliální buňky, které snadno získají bukálním stěrem

Jírovec maďal jako modelový organismus

Pozorování cerkárií motolic

Pitva žížaly pro pokročilé

Barvení mitotických chromozomů cibule

Mikrovyučování studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK