PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pozorování a pokus organismální II - MB180C28
Anglický název: Observations and Experiments on Organismal Level II
Český název: Pozorování a pokus organismální II
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 18
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=569
Garant: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (23.09.2019)
Zaměření tohoto předmětu je obdobné jako v případě Pozorování a pokus organismální I, liší se však konkrétní náplň jednotlivých cvičení.
V rámci tohoto předmětu se posluchači seznámí s méně známými a atraktivními náměty na praktická cvičení, které lze zařadit do výuky přírodopisu/biologie na základní a střední škole. Cvičení jsou zaměřena především na pozorování a pokusy s biologickými objekty na úrovni celého organismu, ať už živého nebo usmrceného a fixovaného. Na cvičení spolupracují odborné katedry biologické sekce, podílejí se především na inovaci a rozšíření spektra běžně využívaných námětů. Praktikum bude vždy členěno do dvou částí- metodická část (jak se na dané praktikum ve škole připravit, kdy ho zařadit apod.) a praktická část, kdy studenti sami cvičení absolvují, aby poznali přesný metodický postup, objevili možná úskalí apod. Ke každému cvičení vyučující připravili pracovní list s podrobnými pokyny pro učitele, který je posluchačům k dispozici.

Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (01.07.2010)

Cíl předmětu je obdobný jako v případe Pozorování a pokus organismální I. Snažíme se ukázat studentům - budoucím učitelům základních a středních škol, že praktická výuka biologie může být velmi pestrá a zajímavá. Řadu zajímavých pokusů lze snadno ve školách, které mají omezené laboratorní vybavení. Není třeba se omezovat na tradiční úlohy ze školních učebnic. Chtěli bychom v budoucích učitelích především probudit kreatitivu a odvahu zařazovat do výuky nové úlohy a pokud možno vytvářet i úlohy vlastní.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. (23.09.2019)

Altmann, A., 1972: Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. SPN, Praha.
Buchar J. a kol, 1993: Práce ze zoologie. UK, Praha.
Buchar J. a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha
Hanel L., Lišková E., 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. UK v Praze-Pedagogická fakulta, Praha.
Jírovec O. a kol., 1958: Zoologická technika. SPN, Praha.
Lelláková F. a kol., 1992: Zoologická technika. Karolinum, Praha.

Posluchačům kurzu jsou k dispozici návody k jednotlivým úlohám a pracovní listy pro žáky v aplikaci Moodle:

https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=569

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (23.09.2019)

Podmínkou udělení zápočtu je:

- aktivní účast na praktických cvičeních (povoleny jsou maximálně 2 absence; 4 absence jsou povolené pro studenty vykonávající praxe, minimálně 3 ze 4 absencí musí být v tomto případě v řádném termínu praxí)

- na závěr semestru musí každý student prezentovat vlastní mikrovyučování

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (23.09.2019)

Náměty jednotlivých praktických cviření (průběžně se obměňují):

1. Půdní respitace - K. Kotvaltová Sezemská
2. Pohyby rostlin - Z. Lhotáková
5. Etologická pozorování ryb (bojovnice pestrá) - A. Exnerová
6. Využití sovích vývržků ve výuce - J. Mourek
7. Skrytý život v akvarijním filtru - J. Mourek
8. Principy a předcházení svalových dysbalancí (včetně ukázek relaxačního cvičení) - J. Žurmanová

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK