PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Informatika ve školní praxi - MB180C23A
Anglický název: ICT in Schools
Český název: Informatika ve školní praxi
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Neslučitelnost : MB180C23
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (23.09.2019)
Předmět je věnován roli informačních technologií ve školní výuce. Zabývá se teoretickými aspekty technologií ve výuce a hledá smysluplné formy jejich zařazení do výuky přírodovědných předmětů, zejména biologie. Cílem předmětu je rozvinout digitální gramotnost účastníků, naznačit cesty k rozvoji těchto dovedností u žáků formou konkrétních úloh a problémů; neopomíjí ale také zamyšlení nad specifiky digitálních technologií z pohledu kognitivního, afektivního a psychomotorického vývoje jedince.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (23.09.2019)

Alter, A. L., & Tesla, J. (2018). Neodolatelné: vzestup návykových technologií a byznys se závislostí (První vydání). Brno: Host.
GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London: David Fulton Publis, 2006. 139 pp. ISBN 978-1-84312-262-3
Newport, C. (2016). Hluboká práce: pravidla pro soustředěný úspěch v roztěkaném světě. (K. Ešnerová, Přel.) (Vydání první). V Brně: Jan Melvil Publishing.
Spitzer, M. (2014). Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum (1. vyd). Brno: Host.
Spitzer, M. (2016). Kybernemoc! jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. (I. Kratochvílová, Přel.) (První vydání). Brno: Host - vydavatelství, s.r.o.
Wolf, M. (2018). Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World. New York, NY: Harper.

-----

Guru ve škole | zdroje | Course Categories Přírodopis, přírodověda

3D design Ingenious Kup-Densor | Tinkercad

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (23.09.2019)

- aktivní účast s alespoň 80% docházkou

- zpracování úkolů vyplývajících z výuky

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petr Novotný, Ph.D. (23.09.2019)

Předmět je členěn do tří tematických sekcí. První vede k zamyšlení nad rolí technologií ve výuce, neboť syndrom zaměnění prostředku za cíl je pro ICT mimořádně typický. Druhá sekce je věnována obecně použitelným dovednostem "věcí na počítači", třetí pak představuje přímo pro školu vyvíjené nástroje.

 • digitální technologie a jejich vliv na žáka
 • prezentační software&dovednosti
  • lineární a nelineární prezentace, screen-free teachnig
 • LMS aneb Moodle není jediný
 • práce s interaktivní tabulí - na hraně retro stylu
 • aktivizační technologické prvky - inspiromat aplikací, zejména mobilních
 • bioinformatika aneb biologie skrz klávesnici
 • GIS for dummies
 • instrumentace školního pokusu
  • black-box sestavy
  • mobile-first
  • DIY přístup
  • remote labs
 • práce s multimédii
  • video
  • zvuk
  • vektory
  • rastry
 • rozšířená realita
 • self-regulated learning a jeho technologická podpora
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK