PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komplexní přírodovědná zahraniční exkurze - MB180C22
Anglický název: Complex Foreign Scientific Excursion
Český název: Komplexní přírodovědná zahraniční exkurze
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: HORYCH/NATUR.CUNI.CZ (15.04.2008)

Komplexní přírodovědná zahraniční exkurze do Vysokých Tater propojuje vědomosti a dovednosti z biologických oborů
(botanika, zoologie) s obory geologickými ( geologie, paleontologie a petrografie) a obory společenskovědními (historie).
Exkurze je efektivní organizační formou pro využití teoretických vědomostí v praxi.
Literatura
Poslední úprava: HORYCH/NATUR.CUNI.CZ (18.04.2008)

Literatura:

Altmann, A 1972. Organizační formy ve výuce biologii. Praha: SPN 1972.

Solfronk, J. 1994. Organizační formy vyučování. Praha: SPN 1994.

Švecová, M. 2002. Exkurze - propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké

škole. In: Dlouhá, J. [ eds.].: Aktivizující formy práce na vysoké škole, Praha, CUK.

Vašutová, J. aj. 1999. Vybrané otázky z vysokoškolské pedagogiky. Praha : UK PedF 1999. ISBN

Sylabus
Poslední úprava: HORYCH/NATUR.CUNI.CZ (18.04.2008)

TANAP:

  • příklad využití chráněného území při realizaci exkurze
  • zoologicky,botanicky i geologicky atraktivní oblast
  • lidová architektura a její propojení s krajinou
  • vliv turismu a s tím související nové výstavby na utváření krajiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK