PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Cvičení z didaktiky biologie - MB180C17
Anglický název: Practice in Didactic of Biology
Český název: Cvičení z didaktiky biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 15
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jana Poupová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Jana Poupová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Korekvizity : {Jeden z předmětů MB180C33 a MB180P01.}
Ve slož. korekvizitě pro: MB180C07
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (31.01.2019)
v LS 2019 nebude předmět vyučován (pro zájemce běží ekvivalent MB180C34)

Cvičení z didaktiky biologie navazuje na přednášku Didaktika biologie.

Během cvičení si praktiky vyzkoušíte výuku biologie (každý student odučí 1 vyučovací hodinu). Pro svou vyučovací hodinu rozpracujete podrobnou přípravu, včetně časového plánu, zhodnotíte a vyberete, které učivo je vhodné pro výuku vybrané věkové kategorie žáků. Navrhnete modelový pracovní list a test pro vybrané téma. Připravíte si a v krátkých pětiminutových výstupech si prakticky nacvičíte některé náročnější situace z výuky. Získáte také základní návyky práce se školními dokumenty a budete znát základy školské legislativy a stávající kurikulární dokumenty.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Blažová (20.02.2013)

Altmann, A.: Metody a zásady ve výuce biologii. Praha : SPN, 1975.

Hrabal, V. a kol.: Testy a testování ve škole. UK PedF: Praha 1994.

Chráska, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999.

Kalhous, Z. a kol.: Školní didaktika.Portál: Praha 2002.

Kolář, Z., Šikulová, R.: Hodnocení žáků. Grada: Praha 2005.

Maňák, J., Švec, V.: Výukové metody. Brno: Paido, 2003.

Petty, G.: Moderní vyučování. Portál: Praha 1996.

Průcha, J.: Pedagogická evaluace. MU: Brno 1996.

Průcha J. a kol.: Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003.

Průcha J.: Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál 2002.

Skalková, J.: Obecná pedagogika. ISV: Praha 1999.

Švec V. a kol.: Praktikum didaktických dovedností. Brno: MU 2004.

Švecová, M. a kol.: Cvičení z didaktiky biologie I. Karolinum: Praha 2000.

RVP - ZV

RVP - G

Učebnice přírodopisu pro základní školy

Učebnice biologie pro střední školy

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (12.12.2016)

·         aktivní účast na cvičení a plnění průběžných úkolů (povoleny max. 2 absence)

·         kompletní písemné zpracování přípravy VH na vylosované téma (elektronicky – do Čt večera) a odučení této VH

·         pracovní list (A4) k tématu – poslat JH do 15.12.

·         didaktický test k tématu (10 položek) – poslat JH do 15.12.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK