PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Komplexní přírodovědná exkurze - MB180C12
Anglický název: Complex Scientific Excursion
Český název: Komplexní přírodovědná exkurze
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: 20
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VECIZ (27.09.2002)
Komplexní přírodovědné exkurze propojují vědomosti a dovednosti z biologických oborů ( botanika, zoologie) s obory geologickými ( geologie, paleontologie a petrografie). Exkurze jsou efektivní organizační formou pro využití teoretických vědomostí v praxi.
Literatura
Poslední úprava: HORYCH/NATUR.CUNI.CZ (18.04.2008)

Literatura:

Altmann, A 1972. Organizační formy ve výuce biologii. Praha: SPN 1972.

Solfronk, J. 1994. Organizační formy vyučování. Praha: SPN 1994.

Švecová, M. 2002. Exkurze - propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké

škole. In: Dlouhá, J. [ eds.].: Aktivizující formy práce na vysoké škole, Praha, CUK.

Vašutová, J. aj. 1999. Vybrané otázky z vysokoškolské pedagogiky. Praha : UK PedF 1999. ISBN

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michaela Havlová (02.11.2011)

účast na exkurzích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK