PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe z biologie II (pro dvouoborové studium) - MB180C09A
Anglický název: Teaching Practice in Biology II (for two-subject study)
Český název: Souvislá pedagogická praxe z biologie II (pro dvouoborové studium)
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
Neslučitelnost : MB180C09
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (11.02.2019)
Pedagogická praxe II probíhá jako jeden blok na jedné škole a zpravidla trvá 4 týdny. Student během praxe
hospituje 4-6 vyučovacích hodin biologie, vyučuje 15 vyučovacích hodin a 4 hodiny laboratorních prací.

Kromě zapsání předmětu do SISu je třeba přihlásit se na praxi do 15. ledna (pro praxi v letním semestru) nebo do
15. června (pro praxi v zimním semestru) přes přihlašovací tabulku Google Docs v prostředí Moodle kurzu
Pedagogická praxe výstupová (klíč pro přihlášení: PPV). Podrobné informace k praxím najdete v Moodlu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (11.02.2019)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

  • účast na instruktážní schůzce (před praxemi) a reflexní schůzce (po praxích)

  • včasné odevzdání rozvrhu (nahrání do moodlu) a dodržení pravidel pro hospitace didaktiků KUDBi

  • odevzdání formuláře A+B, C

  • hospitace předepsaného počtu hodin a odevzdání záznamů z hospitací (náslechových hodin) ke kontrole

  • odučení předepsaného počtu hodin: 19 (15 vyučovacích hodin, 4 h laboratorní práce/praktická cvičení)

  • odevzdání kompletních příprav pro 5 vyučovacích hodin včetně pracovních listů, testů, her, prezentací (vždy nahraných na CD/DVD) atd. (přípravy musí obsahovat všechny náležitosti) ke kontrole; tj. pokud v přípravě píšete, že jste ve VH použili prezentaci - dostanu ji na CD, pokud pracovní list - bude vytištěn a součást materiálů, pokud jste si dělali zvlášť odborné poznámky - budou přiloženy atd.

  • vyplnění elektornického reflexního dotazníku (do týdne po skončení praxí)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. (11.02.2019)

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v letním semestru vyplňte do 15.1. tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV).

Pro závazné přihlášení na pedagogickou praxi v zimním semestru vyplňte do 15.6. tabulku (přihlašování) na odkazu v prostředí Moodle (předmět Pedagogická praxe výstupová, heslo: PPV).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK