PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe náslechová z biologie - MB180C07
Anglický název: Teaching practice in biology - inspection of classes
Český název: Pedagogická praxe náslechová z biologie
Zajišťuje: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: moodle (dl2.cuni.cz) název kurzu: Pedagogická praxe náslechová,termín praxí v LS 2016: 14.-18.3.2016
Garant: RNDr. Irena Chlebounová
Korekvizity : {Jeden z předmětů MB180C34 a MB180C17.}
Je neslučitelnost pro: MB180C07A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)
Ve 3. ročníku je pedagogická praxe pouze náslechová tj. probíhá formou hospitací vyučovacích jednotek u fakultních učitelů.
Studenti jsou rozděleni do tří až pětičlenných skupin. Každá skupina hospituje 1 týden na vybraných školách u několika fakultních učitelů svých aprobačních
předmětů. Skupina obvykle hospituje 2-3 dny na střední škole a 2 dny na základní škole.
Požadovaný počet hospitací je 10 hodin za aprobační předmět za týden.

Kromě zapsání praxe do SISu je třeba se na praxi přihlásit v prostředí moodle a to v termínu do 15.1. pro LS a do 15.6. pro ZS kvůli zajištění škol pro praxi.

Veškeré informace a dokumenty k pedagogickým praxím jsou v prostředí moodle (dl2.cuni.cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová, klíč pro přihlášení: PPN.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU

1. hospitace 10 VJ (max. 2 VJ absence ze závažných důvodů) za předmět aprobace - KAŽDÝ
2. odevzdání písemných záznamů z hospitovaných hodin - KAŽDÝ
3. elektronické vyplnění vstupního dotazníku před praxemi a reflexního dotazníku po praxích v prostředí moodle - KAŽDÝ
4. odevzdání materiálů k praxím (desky) s formuláři A, DPP učitelů a tabulkou docházky - VEDOUCÍ ZA SKUPINU
5. účast na informační schůzce před a reflexní schůzce po praxích - KAŽDÝ

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)

Harmonogram náslechových praxí:

1.Přihlášení se k náslechové praxi prostřednictvím tabulky v google docs na odkaze v moodlu - do 15.1. pro náslechy v LS a do 15.6. pro náslechy v ZS; v prostředí moodle (dl2.cuni.cz) kurz Pedagogická praxe náslechová (k přihlášení je třeba klíč: PPN)

2. Informační schůzka cca 1 týden před praxemi

3. Vlastní týdenní náslech; počítejte s tím, že vás hospitace vytíží na celý týden, je to časově náročné (cesta do/ze školy, hospitace, rozbory hodin, úkoly, studium materiálů školy, seznamování se zázemím školy ad.)

4. Reflexní schůzka cca 1 týden po praxích

5. Udělování zápočtů zpravidla v zápočtovém týdnu

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. (19.05.2016)

Pro závazné přihlášení na náslechovou pedagogickou praxi vyplňte do 15.1. pro LS / do 15.6. pro ZS tabulku v prostředí moodle (dl2.cuni,cz), kurz: Pedagogická praxe náslechová, heslo PPN. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK