PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terénní praktikum z etologie člověka - MB170T28
Anglický název: Field practices in human etology
Český název: Terénní praktikum z etologie člověka
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 12
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
doc. PhDr. Ivan Murin, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (02.02.2024)
Praktikum proběhne blokově na Slovensku v termínu 20.5-24.5.2024

Cílem etologického praktika je naučit studenty základním technikám sběru behaviorálních dat v terénních podmínkách.
Důraz je kladen především na techniky pozorování a vedení interview. Významný prostor je též věnován etickým zásadám
práce v terénu. Praktikum probíhá v obci Klenovec na Slovensku ve spolupráci s Universitou Mateje Bela v Banskej Bystrici.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (29.10.2019)

Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha 2005.

Martin, P., Bateson, P. Úvod do teorie a metodologie měření chování. Portál, Praha 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (06.02.2015)

Účastníci kurzu vypracují zprávu (max. 8 str.) o terénním praktiku obsahující reflexi kurzu a vlastního minivýzkumu. Formát zprávy je ponechán na studentech a může mít formu výzkumné zprávy, eseje, reflexe apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK