PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní cvičení ze zoologie II - MB170T26
Anglický název: Field practise in zoology II
Český název: Terénní cvičení ze zoologie II
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Tento předmět se ve školním roce 2019/2020 nebude vyučovat. Je plně nahrazen MB170T11 (Terénní cvičení ze zoologie a botaniky).
Garant: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB170T11
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. (22.01.2020)
Tento předmět se ve školním roce 2019/2020 nebude vyučovat. Je plně nahrazen předmětem MB170T11 (Terénní cvičení ze zoologie a botaniky).
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (05.06.2007)

BUCHAR J., DUCHÁČ V., HŮRKA K. & LELÁK J. 1995: Klíč k určování

bezobratlých. Praha: Scientia.

CARTER D. J. & HARGREAVES B. 1986: A field guide to caterpillars of butterflies

and moths. Collins Sons, London.

CHINERY M. 1986: Insects of Britain & Western Europe. 3rd edition. Harper Collins Publ., London.

KERNEY M. P. & CAMERON R. A. D. 1979: Land snails of Britain & North-West

Europe. 4th edition. Harper Collins Publ., Hong Kong.

Klíč zvířeny ČSSR I. - V., ČERNÝ V., DANIEL M., DOSKOČIL J., HRABĚ S., KRATOCHVÍL J. eds., 1954-1975. Praha: Akademia.

NOVÁK I. 1980: A field guide in colour to butterflies and moths. Artia, Praha.

ROZKOŠNÝ R. (ed.) 1980: Klíč vodních larev hmyzu. Praha: Československá

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (25.10.2011)

Zápočet je udělen na základě: Účasti na celém terénním kurzu a aktivnímu přístupu studenta, tj. na sběru materiálu / pozorování živočichů v terénu, determinaci materiálu. Studenti ve skupině zpracují zadaný zoologicko-didaktický projekt a formou posteru představí své výsledky.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (05.06.2007)

Demonstrována je terénní práce při studiu skupin obratlovců a bezobratlých živočichů. Metodika sběru/odběrů a primárního zpracování získaného materiálu. Výklad je zaměřen na taxonomickou, ekologickou, fytopatologickou a zoogeografickou problematiku demonstrovaných organizmů. Exkurze je týdenní

Seznámení se základními přírodními a zoogeografickými poměry navštíveného území. Další výuka se přizpůsobuje aktuálním přírodním podmínkám a výskytu organizmů, vhodných k demonstraci jednotlivých metodik práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK