Speciální exkurze ze zoologie - MB170T23
Anglický název: Advanced field course in zoology
Český název: Speciální exkurze ze zoologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [TS]
Počet míst: 14
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petr Janšta, Ph.D. (03.10.2023)
Terénní cvičení se zaměřením na faunu České republiky, určování, terénní pozorování, demonstrace různých technik a metodik používaných v terénu. Exkurze probíhá v nejjižnější části ČR, v NP Podyjí, na řadě různých typů biotopů. Povinně volitelný předmět pro obor zoologie, zaměření Entomologie, Genetika volně žijících živočichů a Zoologie bezobratlých, volitelný pro ostatní zaměření zoologie a ostatní biologické obory. Doporučené předcházející povinnosti: Zoologie obratlovců, Zoologie bezobratlých, Entomologie. Tento předmět je vyučován v češtině i angličtině.
Při účasti na exkurzi je nutné počítat s náklady na dopravu do a z NP Podyjí, ubytování (300 Kč/noc, celkem 5 nocí) a stravu (možnost vlastního vaření, obchod a restaurace v místě konání exkurze).

Závazný termín exkurze pro akademický rok 2023/24: 5.–10.5.2024

Detailnější informace budou zaslány všem závazně zapsaným studentům do konce března 2024.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (21.01.2014)

Chinery M. 2007: Insects of Britain and Western Europe. A&C Black, London.

Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.J., Moutou F., Zima J., 2009: Mammals of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers, London, 272 pp.

Carter D. J. & Hargreaves B. 1986: A field guide to caterpillars of butterflies and moths. Collins Sons, London.

Kerney M. P. & Cameron R. A. D. 1979: Land snails of Britain & North-West Europe. 4th edition. Harper Collins Publ., Hong Kong.

Novák I. 1980: A field guide in colour to butterflies and moths. Artia, Praha.

Hudec K. a kol. 2007: Příroda České republiky, průvodce faunou. Academia.

Buchar J. a kol. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia.

Klíč zvířeny ČSSR I. - V., Černý V., Daniel M., Doskočil J., Hrabě S., Kratochvíl J. eds., 1954-1975. Praha: Akademia.

Rozkošný R. (ed.) 1980: Klíč vodních larev hmyzu. Praha: Československá akademie věd.

Speciální atlasy jednotlivých skupin živočichů vycházející postupně v nakladatelství Academia.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (17.12.2022)

Zápočet je udělen na základě účasti na celém terénním kurzu a aktivnímu přístupu studenta. Tj. účast na sběru materiálu / pozorování živočichů v terénu, determinaci materiálu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. (21.01.2014)

Terénní pozorování fauny hmyzu, klepítkatců, měkkýšů a dalších bezobratlých živočichů, ptáků, plazů, netopýrů a dalších obratlovců. Sběry a demonstrace složení společenstev na různých specifických přirozených biotopech ČR: louky, stepi, lesy, řeky, potoky, rybníky, atd.

Určování taxonů na různých taxonomických úrovních.

Pozorování biologie a chování taxonů v přirozených podmínkách.

Vypracování jednoduchých projektů v terénu.