Odborný seminář z etologie a ekologie - MB170S127
Anglický název: Ethology and ethology seminary
Český název: Odborný seminář z ekologie a etologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. (05.10.2023)
Seminář profilovaný dílčími tématy reprezentovanými předními specialisty v rámci oboru a dále zaměřený na prezentaci vlastních úloh vypracovaných studenty (ústní referáty, týmové výsledky z praktických cvičení a exkurzí). Seminář je vhodný pro studenty všech stupňů studia.
V případě terénních exkurzí si student hradí cestu a vstupné (obvyklá finanční spoluúčast studenta je 300 Kč za semester). Pro online výuku bude využívána platforma MS Teams.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (30.05.2019)

Průběžné sledování literatury v jednotlivých zaměřeních.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (30.05.2019)

Požadujeme aktivní účast na semináři a minimálně jednou ročně referát o postupu (bakalářské, diplomové, disertační práce).

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (30.05.2019)

Referáty studentů o bakalářských pracích

Referáty studentů o magisterských pracích

Referáty studentů o doktorských pracích

Přednášky zvaných domácích a zahraničních odborníků

Jednodenní terénní exkurze.