PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mořská fauna Středomoří - MB170S105
Anglický název: Marine fauna of the Mediterranean
Český název: Mořská fauna Středomoří
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Prezentace s hlasovým komentářem nasdílíme, bez komentáře jsou na MOODLE.
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1678
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (01.06.2019)
Přednáška je zaměřena na přehled základních mořských skupin živočichů, se kterými se lze setkat při pobřeží Středozemního moře. Důraz je kladen zejména na druhy vyskytující se na Jadranu, který je cílem exkurze Mořská a suchozemská fauna Středomoří (MB170T103). Předpokládá se, že zájemci o exkurzi přednášku předem absolvují.

Vzhledem k tomu, že v předmětu se po většinu semestru probírají bezobratlí živočichové, vřele doporučujeme předchozí absolvování některé z přednášek zaměřených na zoologii bezobratlých (např. MB170P09I). Stejně tak je velkou výhodou absolvování základního bakalářského předmětu Vodní ekosystémy (MB162P01), jehož polovina je zaměřena na mořské prostředí.
Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (23.10.2019)

Bergbauer M. & Humberg B. (2002): Co žije ve Středozemním moři. Svojtka & Co.

Mojetta A. (2005): Středozemní moře - průvodce podmořským světem. Svojtka & Co.

Debelius H. (2001): Atlas ryb Středomoří a Atlantiku. Rajzl, s.r.o.

Hayward P.J et al. (2006): Živočichové a rostliny evropského pobřeží. Svojtka & Co.

====

Ballesteros E. & Llobet T. (2015): Marine wildlife of the Mediterranean. Brau Edicions.

Debelius H. & Wirtz P. (2003): Mediterranean and Atlantic Invertebrate Guide. ConchBooks.

Debelius H. (1997): Mediterranean and Atlantic Fish Guide. Ikan.

Miller P.J. & Loates M.J. (2001): Fish of Britain and Europe (Collins Pocket Guide). Collins.

Hayward P.J et al. (1996): Sea Shore of Britain and Europe (Collins Pocket Guide). Collins.

Andric M. (1999): Croatia's Undersea World. Car Herc, d.o.o.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (10.09.2023)

Úspěšné absolvování krátkého testu zaměřeného na základní informace o mořských kmenech (či dalších vyšších taxonomických jednotkách), zejména jejich ekologie, životního stylu, interakcí a užití.

Předpokládá se mimo jiné

- zákaldní znalost ekologie vodního prostředí a související terminologie (probírané m.j. v pedmětu Vodní ekosystémy)

- aktivní znalost latinských jmen vyšších taxonů (kmenů, tříd) a schopnost do těchto taxonů běžné mořské druhy zařadit

- alespoň pasivní znalost dalších důležitých taxonomických úrovní

- představa, kde a jak běžné druhy Středomoří žijí, jejich ekologický a ekonomický význam.

Zkouška se snáze absolvuje těm, kdo již prošli předměty Vodní ekosystémy a Zoologie bezobratlých, jejich předchozí absolvování nicméně není vyžadováno. 

Sylabus
Poslední úprava: JPROKOP (13.04.2007)

Úvodní přednáška: stručná charakteristika mořského prostředí a společenstev mořských organismů vertikální a horizontální zonace s důrazem na pobřežní biotopy Středomoří

Středozemní moře – historie, fyzická oceánografie, původ středomořské fauny, charakteristika Jaderského moře

Charakteristiky základních skupin mořské makrofauny Středomoří:

(základní tělní stavba, významné taxonomické skupiny, představení vzhledu a ekologie nedůležitějších středomořských zástupců)

Jednotlivé přednášky:

1) houby, žebernatky

2) žahavci

3) malé kmeny (pásnice, ploštěnky, rypohlavci)

4) korýši

5) měkkýši

6) mnohoštětinatci, mechovky

7) ostnokožci

8) pláštěnci, paryby, ryby

9) ryby (pokračování)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK