PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecná biologie živočichů - MB170P85
Anglický název: Animal biology
Český název: Obecná biologie živočichů
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 90
Minimální obsazenost: 10
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (17.01.2018)
Přednáška je základním stavebním kamenem pro modul ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE, neboť seznamuje studenty s hlavními pohledy na živočišnou říši v kontextu obecné biologie, fyziologie, reprodukční a vývojové biologie, fylogeneze a systému živočichů včetně člověka. Tradiční témata jsou rozšířena např. o specifika živočišné genetiky, evo-devo aj. Přednáška je doporučena studentům 1.- 3. ročníku bakalářského studia.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (04.02.2014)

Stěžejní podklady pro splnění zkoušky jsou přednášky a prezentace jednotlivých vyučijících.


Za reprodukční sekci jsou doporučeny vybrané kapitoly z knih:
-Molecular Biology of the Cell - Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/
- Základy buněčné biologie - Alberts B, Bray D, et al.
- Developmental biology - Gilbert
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9983/

Ostatní materiály budou upřesněny jednotlivými vyučujícími při přednášce.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (17.01.2018)

Zkouška bude probíhat formou hodinového multiple choice testu o 30 otázkách, každý test je unikátní.

Hodnocení: maximální počet bodů 120

0-60% (0-72b) - 4

61-74% (73-89b) - 3

75-89% (90-107b) - 2

90-100% (108-120b) - 1 

 

Bude vypsáno celkem 5 zkouškových termínů.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Komrsková, Ph.D. (21.01.2020)

Sylabus 2020

1.      Specifika hlavních evolučních (živočišných) linií (Starostová) - 21.2.

2.      Evoluční biologie vývoje živočichů, ontogeneze a evoluce: zárodečné listy, tělní plány, homeotické geny, evoluce (Černý) - 28.2.

3.      Živočišná buňka z pohledu reprodukce – specializace gamet, podobnosti a rozdíly (Komrsková) - 6.3.

4.      Úvod do reprodukční biologie: spermatogeneze, oogeneze, struktura gamet, kompetice gamet (Komrsková) - 13.3.

5.      Biologie vývoje živočichů I: Oplození a časný zárodečný vývoj; příprava na oplození, regulace vniku spermie, oplozovací reakce, aktivace metabolizmu vajíčka, rýhování (Komrsková) - 20.3.

6.      Biologie vývoje živočichů II: Gastrulace, neurulace, embryonální induktivní interakce, somitogeneze, organogeneze (Komrsková) - 27.3.

7.      Principy živočišné fyziologie, homeostáza, dráždivost, biologické rytmy (Rudajev) – 3.4.

8.      Srovnávací fyziologie orgánových soustav I (Rudajev) - 17.4.

9.      Srovnávací fyziologie orgánových soustav II (Rudajev) - 24.4.

10.   Regulace biologických procesů (Rudajev) – 15.5.

11.   Ekofyziologie a bioenergetika – velikost těla, metabolismus, endotermie, ektotermie (Starostová) - 22.5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK