PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie - MB170P75
Anglický název: Ecology
Český název: Ekologie
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB160P08
Je neslučitelnost pro: MB160P08
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ekoprogram.xls doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
stáhnout Sylaby2012.pdf Syllabus přednášek Lindy Nedbalové prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
stáhnout syllabyTH2012.zip Syllaby přednášek Tomáše Herbena prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (07.03.2019)
Definice a vymezení ekologie. Abiotické a biotické faktory, podmínky a zdroje. Základní rozdíly mezi terestrickými a vodními ekosystémy. Limity tolerance, optimum, ekologická nika. Populace: definice, mortalita a natalita závislá na hustotě, růst a jeho regulace, modely růstu populace s přerušovaným/kontinuálním rozmnožováním. Zdroje, jejich využití, pojem rovnováhy. Kompetice, predace a mutualismus. Společenstvo: druhová rozmanitost, stabilita, role disturbance, sukcese, osidlování ostrovů, role zásobníku druhů. Ekosystém: tok energie, trofická struktura, účinnost transformace, primární produkce, sekundární produkce, dekomposice, koloběh hmoty (uhlík, dusík, fosfor, těžké kovy, organické kontaminanty prostředí). Člověk a biosféra: změny globální lidské populace, zdroje, dodatková energie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. (23.10.2019)

Základní literatura v češtině:

BEGON M., TOWNSEND C.R., HARPER J.L. 2010: Základy ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Shrnující přehledová knížka, obsahující všechny základní oblasti ekologie, jejíž znalost u zkoušky předpokládáme. Je stručným výtahem z následující knihy. 

BEGON M., HARPER J.L., TOWNSEND C.R. 1997: Ekologie. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Důkladná učebnice (ale v detailech už trochu zastaralá - ne ve faktech, ale spíš v důrazech). 

STORCH D., MIHULKA S. 2000: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha. Čtivá, ale nepovrchní kniha dvojice českých autorů. Moc pěkná. Jejím jediným nedostatkem je obtížnější dostupnost.

TKADLEC E. 2008: Populační ekologie. Portál, Praha. Vynikající kniha domácí produkce - krom vlastní ekologie populací obsahuje i části věnované interakcím mezi populacemi.Starší české učebnice (k případné konzultaci) jsou:

ODUM E.P. 1977: Základy ekologie. Academia, Praha.
LOSOS B. 1984: Ekologie živočichů. SPN, Praha.
SLAVÍKOVÁ J. 1986: Ekologie rostlin. SPN, Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (07.03.2019)

Písemná zkouška.

 

Ke zkoušce očekáváme následující:

 

(*) přednášená témata  (viz vyvěšené syllaby na této stránce)

(*) Základy ekologie (Begon et al.)

(*) Články diskutované na jednotlivých přednáškách

 

Očekáváme zejména znalost základních pojmů (tím nemyslíme definice slov, ale spíš schopnost se v nich orientovat a pracovat s nimi) a souvislostí mezi nimi.

 

Naše komentáře k wikipedickým heslům dáváme jako pomůcku, a nechceme tím naznačit, že rozsah hesel je právě to, čeho znalost bychom očekávali

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (10.02.2014)

viz přiložené soubory.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK