PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Mořské a sladkovodní rybářství - MB170P72
Anglický název: Marine and freshwater fishery
Český název: Mořské a sladkovodní rybářství
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://přednáška probíhá v češtině
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (15.09.2019)
VÁŽENÍ STUDENTI, OMLOUVÁME SE, ALE TENTO PŘEDMĚT BYL VYPSÁN NEDOPATŘENÍM A NEBUDE JIŽ DÁLE VYUČOVÁN. NA ODSTRANĚNÍ CHYBY PRACUJEME. ZM

Předmět zahrnuje přehled světového sladkovodního a mořského rybářství. Zabývá se jeho historií a současností. Popisuje základní metodiky chovu a odchytu ryb, včetně komerčně významných. Jsou zde probírány důležité druhy ryb, jejich taxonomie a biologie.

zkouška probíhá ústně
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)

Carlander, K.D., 1977: Handbook of Freshwater Fishery biology, volume 2. The Iowa State University Press, Ames, Iowa

Eschmeyer, W.N., 1998: Catalog of Fishes, Volume 1-3. California Academy Sciences, San Francisco

Nelson, J.S., 2006: Fishes of the world, 4th edition. John Wiley and Sons. New York

Pivnička, K., 1981: Ekologie ryb. SPN Praha

Statistiky FAO, FAO Year Books

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (05.12.2011)

Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (15.09.2019)

VÁŽENÍ STUDENTI, OMLOUVÁME SE, ALE TENTO PŘEDMĚT BYL VYPSÁN NEDOPATŘENÍM A NEBUDE JIŽ DÁLE VYUČOVÁN. NA ODSTRANĚNÍ CHYBY PRACUJEME. ZM

Základní statistické údaje
Sladkovodní rybářství: základní chovaných druhy ryb, metody chovu, metody odchytu ryb, sportovní rybolov
Mořské rybářství: základní druhy mořských ryb, metody chovu, metody odchytu ryb, mořský sportovní rybolov
Ochrana sladkovodních a mořských ryb, FAO, červené seznamy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK