Genetické metody v zoologii - MB170P66
Anglický název: Genetic methods in zoology
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~muncling/praktGM.htm
http://web.natur.cuni.cz/zoologie/biodiversity/index.php?page=GenetickeMetodyVZoologii
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB170P59
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (25.09.2014)
Genetické metody v zoologii - anotace

Kurz tvoří přednášky, praktická cvičení v laboratoři a úvod do počítačového zpracování dat. Cílem je seznámit studenty se základy většiny genetických metod používaných v zoologii a jejich využitím. Praktická část slouží k procvičení laboratorních dovedností studentů a k získání základních znalostí nutných k počítačovému zpracování genetických dat včetně využití Internetu.
Více informací a učební texty lze najít na adrese:
http://web.natur.cuni.cz/zoologie/biodiversity/index.php?page=GenetickeMetodyVZoologii

(Pro zájemce o tuto problematiku existuje ještě přednáška "Molekulární ekologie živočichů", která na "Genetické metody v zoologii" volně navazuje.)
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (24.05.2007)

Avise, 2000: Phylogeography: the history and formation of species.

Avise, 2004: Molecular Markers, Natural History, and Evolution, Second Edition

Arnold, 1997: Natural hybridization and evolution.

Balding, Bishop & Cannings (eds.), 2003: Handbook of statistical genetics, second edition.

Beebe & Rowe, 2004: An introduction to molecular ecology.

Hartl, 1999: A primer on population genetics.

Hartl & Clark, 1997: Principles of population genetics, third edition.

Hillis DM, Moritz C, eds., 1990: Molecular systematics. Sinauer Asociates, Sunderlans Mass.

Hoelzel AR 1992: Molecular analysis of populations. Oxford Univ. Press.

Zima J., Macholán M., Munclinger P., Piálek J., 2004: Genetické metody v zoologii. Nakladatelství Karolinum, Praha, 239 s. (učební text)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (04.01.2017)

Zápočet je udělen na základě úspěšného řešení úloh na praktikách a testu z látky z přednášek a praktik.

Sylabus -
Poslední úprava: SVATORA (10.05.2004)
GENETICKÉ METODY V ZOOLOGII osnova

Analýza fenotypu
fenotyp a genotyp

kvantitativní a kvalitativní znaky

signální fenotypy

nemetrické (epigenetické) znaky

homeotické mutace u octomilek a obratlovců

biochemie krevních skupin savců

Cytogenetika
základní pojmy

metodologické mezníky ve studiu chromosomů

vyšetření mitotických chromosomů

vyšetření meiotických chromosomů

proužkování chromosomů

chromosomy a monitorování mutagenních vlivů prostředí

in situ hybridizace

fluorescenční detekce míst hybridizace - FISH

vybavení cytogenetické laboratoře

Biochemická genetika
základní pojmy

principy elektroforézy

základní metody

nosiče

schopnost separace

detekce proteinů

vlastní postup

omezení metody

aplikace

Molekulární genetika
úvodní pojmy

odběr a uchovávání vzorků

extrakce DNA

hybridizace DNA

polymerázová řetězová reakce (PCR)

restrikční analýza

proměnlivost délky tandemově opakovaných motivů

(VNTR, variable number of tandem repeats)

proměnlivost konformace fragmentů

proměnlivost restrikčních míst

sekvencování DNA a aplikace