PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Molecular Applications in Zoology - MB170P62
Anglický název: Molecular Applications in Zoology
Český název: Molekulární metody v zoologii
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [dny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Další informace: http://zuzanastarostova.webnode.cz/news/molecular-applications-in-zoology/
Garant: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)
Molekulární markery a použití sofistikovaných cytogenetických technik otevřely nový pohled, pomocí kterého lze prohlížet přírodní biologický svět. Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními a pokročilými aplikacemi těchto genetických markerů v
řešení úkolů současné zoologie (např. biologie populace, vývoj organismu, fylogeneze nebo fylogeografie). Budeme představovat různé laboratorní techniky pro odhalování molekulárních markerů, jakož i několik cytogenetických technik a dokumentovat jejich použití v zajímavých zoologických případových studiích. Pokryjeme oblasti od hodnocení genetiky rodičovství a příbuzenství v posledních generacích k fylogenetickým hodnocením v živočišném stromě života, jakož i studium ekologie a životní historie druhů. Ukážeme příklady od studií jednotlivých genů po genomický přístup.
Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (25.10.2019)

Prezentace PowerPoint a další informace týkající se kurzu najdete na: http://zuzanastarostova.webnode.cz/news/molecular-applications-in-zoology/

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (27.09.2013)

Written exam that includes one question per lesson.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (19.03.2015)

1. Introduction, DNA isolation, PCR and DNA sequencing, basics in sequence data handling. (lecturer Zuzana Starostová)
2. How to read and make phylogenetic trees (lecturer Zuzana Starostová)
3. Use of molecular phylogetics in zoology (lecturer Petr Janšta)
4. Microsatellites and molecular identification of species, individuals and sex determination (lecturer Pavel Munclinger)
5. Population structure and paternity studies (lecturer Pavel Munclinger)
6. Molecular phylogeography (lecturer Pavel Hulva)
7. and 8. Next generation sequencing - introduction, applications and case studies (lecturer Zuzana Musilová)
9. Functional genetic variability - techniques for SNP detection, selection analyses (lecturer Michal Vinkler)
10. Cytogenetic methods and their application in zoology (lecturer František Šťáhlavský)

Practicals:
Day 1: computers - database search and basic DNA sequence data handling

Day 2: lab work - molecular method of sex determination in birds - DNA isolation, PCR, gel electrophoresis

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK