PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie savců - MB170P61
Anglický název: Ecology of mammals
Český název: Ekologie savců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: JPROKOP (05.06.2007)
Souborný přehled ekologické problematiky savců, metod studia a specifik jednotlivých skupin. Energetická bilance, její
komponenty a adaptivní způsoby jejich optimalisace. Metabolické výdaje. Trofická biologie, Biologie reprodukce,
reprodukční systémy, populační dynamika, populační cykly.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (04.04.2012)

JL Hurst, RJ Beynon, SC Roberts TD Wyatt (editors) 2008: Chemical signals in vertebrates. Springer.

Feldhamer GA et al. 1998: Mammalogy: Adaptation, Diversity and Ecology. McGraw-Hill.

Flowerdew JR, 1987: Mammals: their reproductive biology and population ecology. Trafalgar Square.

Stoddart DM (ed.) 1979: Ecology of small mammals. Chapman and Hall.

Kromě klasických rámcových pramenů je přímo v prezentacích každoročně doporučena i speciální literatura, kterou je možné legálně stáhnout z fakultních elektronických databází.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (04.04.2012)

Zkouška je ústní. Studenti však mohou napsat esej v rozsahu 2-4 stránek A4 na téma stanovené na první přednášce, kvalita eseje pak ovlivní finální hodnocení a je brána jako 2 ze 3 běžně kladených otázek při ústní zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. (04.04.2012)

1. Úvodní přednáška - metodologie současného ekologické výzkumu savců

2. Ekologické faktory - abiotické, biotické

3. Hospodaření s energií, modely OPTIMAL FORAGING, MVT, využívání zdrojů

4. Ekofyziologické adaptace pro přežití v extrémních podmínkách

5. Sociobiologie vybraných savčích modelů

6. Reprodukční strategie, párovací strategie

7. Populační biologie, reprodukční a populační cykly

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK