PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Genetické metody v zoologii - MB170P59
Anglický název: Genetic methods in zoology
Český název: Genetické metody v zoologii
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Mgr. Jakub Rídl, Ph.D.
prof. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Mgr. Romana Stopková, Ph.D.
Mgr. Jiří Šmíd, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Neslučitelnost : MB170P62, MB170P66, MB170P80
Je neslučitelnost pro: MB170P62
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (25.09.2023)
První přednáška bude až v úterý 10.10.!

Praktika proběhnou turnusovým způsobem během zkouškového období.

Kurz tvoří přednášky, praktická cvičení v laboratoři a úvod do počítačového zpracování dat. Cílem je seznámit
studenty se základy většiny genetických metod používaných v zoologii a jejich využitím. Praktická část slouží k
procvičení laboratorních dovedností studentů a k získání základních znalostí nutných k počítačovému zpracování
genetických dat.

Více informací a učební texty lze najít na adresách:
Přednášky na Moodle:
http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=507

Přednáška a data pro počítačovou část o databázích:
http://web.natur.cuni.cz/~muncling/


Pro zájemce o tuto problematiku existuje ještě přednáška "Molekulární ekologie živočichů", která na "Genetické
metody v zoologii" volně navazuje. Pro teoretické základy je vhodná přednáška Evoluční genetika.

Jinými slovy:

Evoluční genetika: teoretické základy
Genetické metody: jak se vyrábí data a pipetuje
Molekulární ekologie: jak pracovat s daty


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (26.04.2017)

Avise, 2000: Phylogeography: the history and formation of species.

Avise, 2004: Molecular Markers, Natural History, and Evolution, Second Edition

Arnold, 1997: Natural hybridization and evolution.

Balding, Bishop & Cannings (eds.), 2003: Handbook of statistical genetics, second edition.

Beebe & Rowe, 2004: An introduction to molecular ecology.

Hartl, 1999: A primer on population genetics.

Hartl & Clark, 1997: Principles of population genetics, third edition.

Hillis DM, Moritz C, eds., 1990: Molecular systematics. Sinauer Asociates, Sunderlans Mass.

Hoelzel AR 1992: Molecular analysis of populations. Oxford Univ. Press.

Zima J., Macholán M., Munclinger P., Piálek J., 2004: Genetické metody v zoologii. Nakladatelství Karolinum, Praha, 239 s. (učební text)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. (08.10.2021)

Zápočet se uděluje za aktivní řešení úloh na cvičeních.

Zkouška je formou písemného testu. Otázky se týkají témat z přednášek. Absolvování a nastudování přednášek by tedy mělo být dostečné pro úspěch při testu.

V případě on-line výuky bude zkouška a zápočet probíhat distanční formou.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (26.04.2017)

GENETICKÉ METODY V ZOOLOGII osnova

Analýza fenotypu

fenotyp a genotyp

kvantitativní a kvalitativní znaky

signální fenotypy

nemetrické (epigenetické) znaky

homeotické mutace u octomilek a obratlovců

biochemie krevních skupin savců

Cytogenetika

základní pojmy

metodologické mezníky ve studiu chromosomů

vyšetření mitotických chromosomů

vyšetření meiotických chromosomů

proužkování chromosomů

chromosomy a monitorování mutagenních vlivů prostředí

in situ hybridizace

fluorescenční detekce míst hybridizace - FISH

vybavení cytogenetické laboratoře

Biochemická genetika

základní pojmy

principy elektroforézy

základní metody

nosiče

schopnost separace

detekce proteinů

vlastní postup

omezení metody

aplikace

Molekulární genetika

úvodní pojmy

odběr a uchovávání vzorků

extrakce DNA

hybridizace DNA

polymerázová řetězová reakce (PCR)

restrikční analýza

proměnlivost délky tandemově opakovaných motivů

(VNTR, variable number of tandem repeats)

proměnlivost konformace fragmentů

proměnlivost restrikčních míst

sekvencování DNA a aplikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK