PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metody populačního studia obratlovců - MB170P58A
Anglický název: Methods for study vertebrates populations
Český název: Metody populačního studia obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Miroslav Švátora, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)
Studium základních metod odhadů populačních parametrů obratlovců
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)

Carlander, K.D., 1977: Handbook of Freshwater Fishery biology, volume 2. The Iowa State University Press, Ames, Iowa

Gulland, J.A., 1978: Fish Population Dynamics. John Wiley and Sons, New York

Pivnička, K., 1981: Ekologie ryb. SPN Praha

Ricker, W.E., 1975: Computation and interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin 191. Department of the Environment Fisheries and Marine Service, Ottawa

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (05.12.2011)

Zkouška je ústní. Bude vyžadována znalost látky, která byla presentována na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (04.06.2007)

Úvodní seznámení s problematikou, dynamika populací jednotlivých skupin obratlovců a odhady jejich početnosti - růst početnosti populace, fluktuace početnosti, věkové složení a dynamika populací, regulace početnosti, růst, plodnost, natalita, mortalita, odhady přežívání, výlovové křivky (ryby), značení obratlovců - skupinové značení, individuální značení, vliv značení na obratlovce, metody odhadu početnosti populací (ryby, obojživelníci,plazi, ptáci, savci), biomasa, produkce, výnos - základní vztahy, biomasa a energetika populací, vztah mezi doplňkem a rodičovskou populací, metody odhadu produkce, odhad výnosu (rybí populace), základní metody sběru materiálu (přehled lovných metod). Teoretickou část doplňuje praktické cvičení v terénu, kde jsou demonstrovány hlavní metody sběru materiálu a praktické provádění odhadů početnosti (ryby)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK