Biology of arachnids - MB170P25
Anglický název: Biology of arachnids
Český název: Biologie pavoukovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z+Zk [TS]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Král, CSc.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. (04.10.2023)
Přednáška "biologie pavoukovců" probíhá turnusově (1 týden:pondělí - pátek) ve spolupráci s Masarykovou Univerzitou.
Místo a termín konání budou upřesněny na začátku semetru. Většinou se jedná o leden mimo standardní výuku ve výukových centrech Masarykovy Univerzity mimo Prahu (např. Telč). Náklady si studenti hradí sami (přibližné náklady: ubytování 1500 Kč, doprava 600 Kč, stravné 1000 Kč).
Přednáška představuje nejaktuálnější poznatky o jednotlivých řádech pavoukovců a to na všech úrovních (externí morfologie, funkční anatomie, metabolismus, neurobiologie, ontogeneze, predační a reprodukční chování, ekologie, fylogeneze, taxonomie, zoogeografie a faunistika). Přednáška je zaměřena na pavoukovce vyskytující se ve střední Evropě, tj. především na pavouky ale i sekáče, štírky a štíry. V rámci přednášky jsou zvaní specialisté přednášející o nejaktuálnějších novinkách a řešených problémech v rámci třídy pavoukovců.
Literatura -
Poslední úprava: JPROKOP (18.04.2006)

Buchar J. & Kůrka A. 1998. Naši pavouci. Academia, Praha.

Foelix R. F. 1996. Biology of Spiders. Oxford University Press. Oxford.

Polis G.A. 1990: The Biology of Scorpions. Stanford University Press. Stanford.

Weygoldt, P. 1969. The Biology of Pseudoscorpions. Harvard Univ. Press.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. (05.10.2021)

Studenti jsou průběžně hodnoceni za aktivní účast a skládají finální ústní zkoušku (prezenčně a nebo v případě epidemiologické situace on-line formou), k dispozici mají prezentace a doporučenou literaturu. Během zkoušky musí studenti prokázat znalost o základních morfologických charakteristikách a evolučních vztazích pavoukovců a dále o jejich ekologii a etologii (s důrazem na řád pavouci).

Sylabus
Poslední úprava: JPROKOP (18.04.2006)

1) Obecná charakteristika recentních skupin pavoukovců. Vnější morfologie hlavních skupin se zřetelem na pavouky, sekáče a štírky. 2) Funkční anatomie: Vnější a vnitřní anatomie hlavních orgánů na hlavohrudi a zadečku. Popis exoskeletonu a endoskeletonu. 3) Metabolismus: Anatomie jedových žláz. Účinnost a charakteristika toxinů. Vnitřní anatomie trávicího traktu. Exkreční orgány a exkrece. Popis oběhové soustavy - srdce, žíly, krevní buňky, hemolymfa. Respirační orgány - plíce, tracheje, respirační systém a evoluce. 4) Neurobiologie: struktura a funkce. Mechanické smysly - taktilní chlupy, trichobotrie, slit sensily, lyriformní orgány. Proprioceptory - kloubové receptory, chemoreceptory, termoreceptory. Zrak - oči, vnímaní polarizovaného světla, zraková citlivost. Periferní nervy. Centrální nervový systém - supraesophagealní a subesophagealní ganglion, neurosekrece, kontrola chování. 5) Sítě: Vlákno. Snovací žlázy - struktura a typy, fysiologie, snovací bradavky - morfologie. Druhy sítí - trubicovitá síť, plachtovitá síť, křižákovská síť. Stavba sítě - konstrukce, části sítě, funkce vláken. Evoluce sítí. 6) Lokomoce a predace: Lokomoce na síti - šplhání, spouštění, běhání. Skákaní. Točivá lokomoce. Lokomoce na a pod vodou. Denní aktivita. Predace - nesíťoví pavouci, síťoví pavouci, ostatní pavoukovci. 7) Reprodukce: Vnitřní pohlavní orgány - testes, spermie, ovaria, vaječné buňky. Vnější pohlavní orgány - struktura makadla a epigyny, nasání spermií. Konstrukce kokónu. Typy kokónů. Fertilita. Péče o potomstvo. 8) Vývoj: Ranní ontogenese. Metamerická fáze. Inverze embrya. Vývoj orgánů - nervový systém, trávicí soustava. Klasifikace stádií. Růst a svlékání - proces svlékání. Fyziologie svlékání - hormonální regulace. Autotomie. Regenerace. Životní cyklus a délka života. 9) Chování 1: Dvoření - úrovně, signály. Kopulace - typy. Agonistické chování - intraspecifické interakce mezi sourozenci. 10) Chování 2: Predační chování - specialisti. Komunikace - chemická, zraková, vibrační. Sociální pavouci - vznik sociality. 11) Ekologie: Výskyt a rozšíření. Prostředí. Kořist - trofické úrovně. Nepřátelé a ochrana. Adaptace. Termoregulace. Přezimování. 12) Fylogeneze a taxonomie: Fosílie. Evoluční trendy. Klasifikace pavoukovců. Kladogram pavouků. 13) Faunistika a zoogeografie. Světová fauna pavoukovců. Evropská fauna pavoukovců. 14) Cytogenetika. 15) Arachnofauna Čech. Determinace.