PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropské sladkovodní ryby a jejich výzkum - MB170P120
Anglický název: European freshwater fishes and their research
Český název: Evropské sladkovodní ryby a jejich výzkum
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:24/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Vyučující: prof. Ing. Martin Flajšhans, Dr.
Mgr. Michal Janáč, Ph.D.
Ing. Pavel Jurajda, Ph.D.
prof. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
Mgr. Milan Říha, Ph.D.
prof. doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.05.2018)
Přednáška bude zaměřená na zajímavé aspekty týkající se evropských sladkovodních ryb a jejich výzkumu.
Vybraná témata se budou věnovat ekologii ryb, migraci ryb nebo jejich rozmnožování. Dále půjde o biogeografii a
biodiverzitu evropských ryb (zvláštní pozornost pak bude věnována rybám Balkánského poloostrova). Speciální
zaměření také bude i na témata jako jsou invazní druhy ryb v Evropě či polyploidie u ryb a s nimi spojené evoluční
souvislosti. Přednáška proběhne blokově, konferenčním stylem od osmi přednášejících, kteří se věnují výzkumu
na dané téma. Vždy od každého přednášejícího proběhnou dvě hodiny výuky na určité téma následované jednou
hodinou přednášky o vlastním výzkumu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (21.05.2018)

Podmínka pro získání zkoušky bude vypracování eseje.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. (17.12.2018)

Čtvrtek 24.1.2019:

9:15 - 11:30 - Úvod a biogeografie evropských ryb, skupiny evropské ichtyofauny a jejich evoluce – Zuzana Musilová (Kat. zoologie, Př. F., UK, Praha)

13:00 - 15:15 - Polyploidie u ryb + výzkum jeseterovitých ryb - Martin Flajšhans (Fakulta rybářství a ochrany vod, JU, Č. Budějovice)

15:45 - 18:00 - Rozmnožovací strategie ryb + výzkum hořavek a jejich koevoluce s mlži - Martin Reichard (Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno)

 

Pátek 25.1.2019: 

9:15 - 11:30 - Migrace ryb a metody jejich sledování; Behaviorální ekologie sumce velkého - Ondřej Slavík (Katedra zoologie a rybářství, FAPPZ, ČZU, Praha)

13:00 - 15:15 - Nepůvodní druhy ryb v ČR + výzkum invazních hlaváčů - Pavel Jurajda + Michal Janáč (Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Brno)

15:45 - 18:00 - Základy ekologie sladkovodních ryb a jejich výzkům ve stojatých vodách - Milan Říha (Hydrobiologický ústav, AV ČR, Č. Budějovice)

 

Pondělí 28.1.2019:

9:15 - 11:30 - Ryby Balkánského poloostrova a jejich výzkum - Jasna Vukić (Katedra ekologie, Př. F., UK, Praha) 

14:00 - 16:15 - Kaprovité ryby Evropy + výzkum klonálních karasů - Lukáš Kalous (Katedra zoologie a rybářství, FAPPZ, ČZU, Praha)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK