PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální zoologie bezobratlých - MB170P07
Anglický název: Specialized invertebrate zoology
Český název: Speciální zoologie bezobratlých
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 1 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D. (17.01.2012)
Rozšiřující přednáška k základní bakalářské přednášce Zoologie bezobratlých, na kterou navazuje. Je určena především posluchačům katedry zoologie. Cílem je rozšíření znalostí biologie, ekologie a systematiky bezobratlých. V úvodu zopakujeme přehled kmenů bezobratlých se základními charakteristikami (bauplans) včetně novinek v systematice. Poté se přednáška soustředí na kmeny, jejichž zástupci se vyskytují u nás s důrazem na volně žijící houby, žahavce, ploštěnky, členovce (vyjma hmyzu), mechovky, kroužkovce a měkkýše. Přednáška je doplněna praktickým cvičením jehož náplní je poznávací část a morfologie a anatomie výše zmíněných taxonů. [Přístrojové vybavení pro praktikum bylo zakoupeno z grantu FRVŠ]

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. (06.04.2012)

Brusca R.C.& Brusca G.J.2002: Invertebrates.2nd ed. Sinauer Publ.

Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D. 2004: Invertebrate Zoology: A Functional Evolutionary Approach. 7th ed. Brooks/Cole.

Zrzavý J. 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. (29.11.2011)

Zkoušení probíhá ústně, studenti mají k dispozici presentace přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. (06.04.2012)

A) přehled živočisných kmenů a současných pohledů na jejich fylogenezi

B) Porifera, Cnidaria, Platyhelmithes (charakteristika, fylogeneze, biologie)

C) Mollusca (charakteristika, fylogeneze, biologie)

D) Syndermata, Nematoda (charakteristika, fylogeneze, biologie)

E) Arthropoda: Crustacea, Chelicerata, Myriapoda (charakteristika, fylogeneze, biologie)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK