PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Arachnology - MB170P05
Anglický název: Arachnology
Český název: Arachnologie
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 1 [dny]
Počet míst: 22
Minimální obsazenost: 5
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Věra Opatová, Ph.D. (23.01.2023)
The course is given in English. It provides an overview of Arachnid orders (both fossil and extant) and their phylogeny, biogeography and systematics. It focuses in detail on morphological, ecological and ethological characterization of each group.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Věra Opatová, Ph.D. (23.01.2023)

Buchar J. & Kůrka A. 1998. Naši pavouci. Academia, Praha.

Foelix R. F. 1996. Biology of Spiders. Oxford University Press. Oxford.

Polis G.A. 1990: The Biology of Scorpions. Stanford University Press. Stanford.

Weygoldt, P. 1969. The Biology of Pseudoscorpions. Harvard Univ. Press.

Pinto-da-Rocha R., Machado G. & Giribet, G. 2007. Harversmen: The Bilogy of Opiliones. Harvard Univ. Press.

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. 2015: Pavouci České republiky. Academia, Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. (14.02.2024)

The requirements:

I) attendance (80%) and active participation in the laboratory practices, II) oral exam (two parts: 1) determination of presented taxa (including characterization of the families) and 2) general topics)

Požadavky:

I) docházka (80%) a aktivní účast na praktiku, II) ústní zkouška ze dvou částí: 1) determinace prezentovaných taxonů (včetně charakteristiky čeledí), 2) obecné otázky

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. (14.02.2024)

Timetable for 2024:

21.2. Introduction to Chelicerata, Scorpiones (F. Šťáhlavský)

28.2. Introduction to spiders: anatomy, morphology, Spider evolution overview (V. Opatová)

6.3. Mesothele, Mygalomorphae, Filistatidae, Hypochilidae (V. Opatová)

13.3. Synspermiata -> Palpimanoidea, UDOH grade (V. Opatová)

20.3. RTA clade excluding Oval Calamistrum clade (V. Opatová)

27.3. Oval Calamistrum clade + bioindication (P. Dolejš)

3.4. Eresidae, Araneioidea I (V. Opatová)

10.4. Araneioidea II (V. Opatová)

17.4. Opiliones (P. Dolejš)

24.4. Pseudoscorpiones + small arachnid orders (F. Šťáhlavský)

15.5. Acari (J. Mourek)

The lectures are followed by a practical lab session. Personal participation is mandatory for this part (non-participation in a maximum of two lab sessions is tolerated). However, the absence can be supplemented by independent work after prior agreement with the relevant lecturer.

Excursion: 1 day, voluntary (the date will be specified later)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK