PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum ze zoologie obratlovců - MB170C13B
Anglický název: Zoology of Vertebrates
Český název: Praktikum ze zoologie obratlovců
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Toto turnusové cvičení je rozšířením předmětu MB170P13B.Je tez soucasti predmetu MB170P13A
Garant: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D.
RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
RNDr. Markéta Rozkošná Knitlová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
RNDr. Vladimír Vohralík, CSc.
N//Je neslučitelnost pro: MB170P13A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (17.02.2020)
Turnusové praktické cvičení k přednášce Zoologie obratlovců. Na praktikum se zapisujte v tabulce na odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e7YTaRQDs3R0j_2nTdtfGTmQSIrmaacgUGQPHrypLeA/edit?usp=sharing
Toto praktikum je i součástí přednášky MB170P13A.


Literatura -
Poslední úprava: Ing. Jindřiška Peterková (19.04.2012)

Gaisler J. (1983): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 534 str.

Pough F. H., Ch. M. Janis, J. B. Heiser (2005): Vertebrate life. 7th Ed. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc., 684 pp.

Roček Z. (2002): Historie obratlovců. Praha: Academia, 512 str.

Sigmund L., V. Hanák, O. Pravda (1992): Zoologie strunatců. Praha: Universita Karlova, 501 str.

Gaisler J., Zima J. (2007): Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 692 str.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D. (21.02.2018)

Zápočet bude udělován za aktivní účast na praktiku a znalost látky prezentováné na praktických cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Švátora, CSc. (23.09.2014)

Praktikum, členěné do čtyř půldenních tematických bloků, rozšiřuje tematický rozvrh přednášky důrazem na zevrubné seznámení s jednotlivými formami evropské fauny obratlovců, standardními determinačními postupy a hodnocením přirozené biodiversity jednotlivých skupin.

Zvláštní pozornost je věnována evropským zástupcům vybranych skupin
- Petromyzontida
- Actinopterygii
- Amphibia
- Reptilia
- Aves
- Mammalia

Praktické úkoly praktika se odvíjí od těchto cílů.

další informace na: http://www.zoology.cz/foto/displayimage.php?album=5&pos=-258 

                              http://vertebrata.natur.cuni.cz/for-students-in-czech-/materialy-k-prednaskam/ 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK