PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář oboru Ekologie 1B - MB162S03
Anglický název: Ecological seminar 1B
Český název: Odborný seminář oboru Ekologie 1B
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (21.04.2008)
Hlavním cílem seminářů katedry ekologie je prezentace práce studentů (bakalářských, magisterských i doktorských) před plénem katedry a následná diskuse nad jejich výsledky, což umožňuje studentům procvičit si přípravu kvalitní odborné prezentace a získat průběžnou zpětnou vazbu. Studenti bakalářského studia představují během třetího ročníku budoucí téma své bakalářské práce, případně i své aktuální výsledky. Studenti magisterského studia referují každoročně o průběhu své diplomové práce.
Druhým účelem semináře je seznamovat se zajímavými tématy z oboru, prezentovanými jak členy katedry, tak externisty. Tyto semináře bývají často organizovány společně s jinými katedrami. Snahou je alespoň jednou ročně zajistit přednášku zahraničního odborníka. Na odborné semináře s hydrobiologickou tématikou jsou zváni i mimofakultní členové České limnologické společnosti.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (12.04.2012)

K předmětu není literatura potřeba.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (16.11.2011)

Zápočet je udělován za aktivní účast na seminářích a prezentaci postupu diplomové práce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (21.04.2008)

Program seminářů se každý rok liší (aktuální je vždy k disposici na webových stránkách katedry ekologie). Obvykle se během roku vystřídají následující typy seminářů:

1. referáty o průběhu řešení diplomových a doktorských prací

2. krátké prezentace témat nově zahajovaných prací

3. odborné prezentace s vazbou na konkrétní projekty či témata řešená na katedře

4. přednášky zvaných expertů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK