PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekologie vodních organizmů - MB162P34
Anglický název: Ecology of aquatic organisms
Český název: Ekologie vodních organizmů
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (29.03.2019)
Přednáška podává přehled hlavních skupin organismů žijících v pevninských vodách s důrazem na jejich ekologii, od mikrobiálních společenstev, fytoplankton, makrofyta, po vodní bezobratlé a obratlovce. Je určena (zejména) studentům nebiologických oborů.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (29.03.2019)

Ecology of Phytoplankton, C. Reynolds, 2006, Cambridge University Press

Plankton of Inland Waters. G.E. Likens, Academic Press 2010

Freshwater Invertebrates, Volume 1 Ecology and General Biology, Thorp and Covich's 2014 AP

Freshwater Meiofauna Biology and Ecology,  SD Rundle, 2002 backhuys Publishers

Freshwater Microbiology: Biodiversity and Dynamic Interactions of Microorganisms in the Aquatic Environment, D. Sigee 2004, John Wiley & Sons

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (23.10.2019)

Zkouší se v rozsahu přednášené látky, zkouška je ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martin Černý, Ph.D. (23.10.2019)

(počítáno na 12-13 týdnů – cca 36-39 vyučovacích hodin, časový rozsah jednotlivých lekcí se ještě průběžně upraví/upřesní)
1.      Technický úvod (Černý)
a.      (organizace přednášky a zkoušky, studijní literatura, nabídka exkursí apod.)
2.      Přehled skupin vodních organismů (Černý) (3 hod)
a.      Diverzita vodních organismů v pevninských vodách
                                                    i.     Plankton
                                                   ii.     Benthos
                                                  iii.     Otázka kosmopolitismu, geografické a jiné vzory (gradienty) v diverzitě, invazní druhy
b.      Rozdíly v zastoupení dominantních skupin pevninské vody x moře
3.      Primární producenti (Nedbalová)
a.      Obecný úvod – proč mikroskopické, sedimentace atp.
b.      Sinice (planktonní i benthické)
                                                    i.     Hlavní ekologické charakteristiky
                                                   ii.     Typičtí či významní zástupci
c.      Řasy (sensu lato) - (planktonní i benthické)
                                                    i.     Hlavní ekologické charakteristiky
                                                   ii.     Typičtí či významní zástupci
4.      Mikrobiální sladkovodní organismy (Fuksa) (3 hod)
a.      Obecné charakteristiky, význam
b.      Bakterie (+viry)
c.      Protozoa
5.      Zooplankton a zoobenthos (Černý, Sacherová) (18 hod)
a.      Obecný úvod – permanentní fauna, fakultativní fauna (životní cykly)
b.      Přehled skupin: biologie, ekologie a zástupci (Houby, Žahavci, Ploštěnky, Pásnice, Vířníci, Břichobrvky, Hlístice, Strunovci, Měkkýši, Kroužkovci, Želvušky, Členovci (pavouci, vodule, korýši, chvostoskoci, hmyz), Mechovky.
6.      Ryby (Zuzka Musilová)
a.      obecný úvod – biologie, ekologie
b.      přehled našich (evropských) ryb
c.      významná sladkovodní světová ichtyofauna
7.      Ostatní sladkovodní obratlovci (Černý)
a.      Obojživelníci – biologie, ekologie, přehled zástupců (včetně významných světových)
b.      Plazi – biologie, ekologie, přehled zástupců (včetně významných světových)
c.      Ptáci – biologie, ekologie, přehled zástupců (včetně významných světových)
d.      Savci – biologie, ekologie, přehled zástupců (včetně významných světových)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK