Ekologie a ochrana hmyzu - MB162P26
Anglický název: Insect ecology and conservation
Český název: Ekologie a ochrana hmyzu
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 6
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Garant: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (27.04.2016)
Hlavním cílem předmětu je úvod do ekologie hmyzu a jeho úlohy v ekosystémech. Důraz je kladen zejména na interakce mezi organismy, ekologii společenstev, patrnosti biodiverzity a teoretické principy i praktické zásady ochrany různých skupin hmyzu. Nezapíše-li se žádný zahraniční student, bude po dohodě se studenty předmět přednášen v češtině.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Robert Tropek, Ph.D. (29.05.2019)

Speight, M. R., Hunter, M. D., & Watt, A. D. (1999). Ecology of insects: concepts and applications. Blackwell Science Ltd.

Price, P. W., Denno, R. F., Eubanks, M. D., Finke, D. L., & Kaplan, I. (2011). Insect ecology: behavior, populations and communities. Cambridge University Press.

Schowalter, T. D. (2016). Insect ecology: an ecosystem approach. Academic Press.

Stewart, A. J., New, T. R., & Lewis, O. T. (Eds.). (2007). Insect Conservation Biology. CABI.

 

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (27.04.2016)

Diverzita hmyzu: Jak a proč je hmyz početný, patrnosti a příčiny nerovnoměrného rozložení diverzity hmyzu - latituda, altituda a další faktory, biogeografie, hotspoty.

Hmyz ve společenstvech a ekosystémech: Herbivorie - výhody a nevýhody herbivorie pro hmyz, obrana rostlin před herbivory, specializace hmyzích herbivorů, vliv hmyzích herbivorů na rostliny, ekosystémy a společenstva. Opylování - vznik a evoluční význam opylování hmyzem a jinými živočichy, odměny pro opylovače a hmyzí polinační syndromy, specializace/generalizace polinačních systémů. Predace - hmyz jako predátor a kořist, vliv hmyzí predace na složení společenstev, specializace hmyzích predátorů, interakce mezi predátory a kořistí v složitějších potravních sítích. Další funkce hmyzu ve společenstvech - parazitoidi, parazitace, entomochorie, vztahy s mravenci, složitější případy mutualismu a parazitace, trade-offs.

Význam a ochrana hmyzu: Význam hmyzu pro člověka, ekosystémové služby a další ekonomické aspekty, hmyz jako vektor patogenů, bioindikace, důvody ochrany hmyzu, stav a příčiny ohrožení hmyzu, specifika hmyzu z hlediska ochrany přírody, příčiny ohroženosti a zásady ochrany hmyzu v ČR.