PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Subfosilní vodní organismy - MB162P15
Anglický název: Subfossil water organisms
Český název: Subfosilní vodní organismy
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D.
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (02.09.2014)
Přednáška je zaměřena na vybrané taxonomické skupiny vodních organismů, jejichž tělesná schránka nebo její části se
deponují v sedimentech a v paleolimnologických analýzách tvoří pilíř pro paleoenviromentální rekonstrukce. U každé
skupiny organismů bude probírána jejich morfologie, role a osídlení skupiny v jezerním ekosystému, životní cyklus, druhové
zastoupení, interakce s abiotickými faktory a z toho plynoucí ekologické nároky, areál výskytu. Studenti budou dále
seznámeni s metodami zpracování a determinace jednotlivých skupin subfosilních organismů.

Přednáška bude vyučována jen v případě, že se přihlásí minimálně 5 zájemců.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (19.05.2009)

Lellák, J. a kol., 1985. Biologie vodních živočichů. Skriptum UK Praha, 220 s.

Brusca, R.C. and G.J. Brusca, 2003. Invertebrates. 2nd ed. Sinauer Associates Publishers. 936 pp.

Brooks, S.J., Langdon, P.G., Heiri, O. 2007. The Identification and Use of Palaearctic Chironomidae Larvae in Palaeoecology. Technical guide No.10. Quaternary Research Association, London, 276 pp.

Szeroczyńska, K. and Sarmaja-Korjonen. K. 2007. Atlas of subfossil Cladocera from central and northern Europe. Friends of the Lower Vistula Society, Świecie, 84 pp.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK