PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Field Course in Fish Parasitology for Erasmus Students - MB160T40
Anglický název: Field Course in Fish Parasitology for Erasmus Students
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [dny/semestr]
Počet míst: 8
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: WILL BE HELD ON 24th OCTOBER 2019 Read the complete Annotation below for important info and contacts !!! Obligatory informational meeting will take place during the preceding week !!!
Další informace: http://iforumeng.cuni.cz/IFORUMENG-407.html
Garant: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (19.03.2019)
Přes den praktická ukázka druhů ryb s výkladem a terénní vyšetření ryb na parazitární infekce.
Systematická pitva, zhotovení nativních a trvalých preparátů, mikroskopování, určování druhů nalezených parazitů.
Jeden den zpravidla v říjnu na terénní stanici Ruda u Veselí nad Lužnicí v období výlovů.
Pozor! Do stanice není zavedena elektřina ani tekoucí voda, nutno vzít s sebou vlastní kvalitní spacáky a baterky!
Nutností je terénní obuv a vhodné (teplé) oblečení do terénu dle předpovědi počasí - nutno počítat s tím, že může být znečištěno rybí krví.
Do stanice si vezměte vlastní vhodné přezuvky, ve kterých nebudete chodit ven.
Vezměte si s sebou studené jídlo na celý den. Teplý čaj a pitná voda budou k dispozici zdarma na stanici.
Na stanici je zapotřebí dorazit den předem po vlastní ose, možnost přespání v postelích s vlastními spacáky. Odchod či odjezd ze stanice na výlov rybníka kolem 7:00.
Ukončení odborného programu do cca 17:30, odjezd studentů po vlastní ose (např. vlak z Vlkova nad Lužnicí či z Veselí nad Lužnicí).
Stanice je přístupná autem po lesní cestě, sjízdnost záleží na počasí.
Vezměte si s sebou zápisníky, psací potřeby, popř. digitální fotoaparát pro dokumentaci - zápisky, nákresy a fotografie lze využít k vypracování protokolu.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (19.03.2019)

Ergens R., Lom J.: Původci parasitárních nemocí ryb. Academia, 1970

odborné články týkající se jednotlivých druhů parazitů

internetové zdroje

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (19.03.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na kurzu a odevzdání protokolu:
výstupem kurzu je protokol z parazitologického vyšetření vzorků ryb obsahující zejména seznam pitvaných ryb (české a latinské názvy), jejich taxonomické řazení, seznam všech nalezených parazitů (latinské názvy, zařazení do vyšších taxonomických skupin), popis kompletních životních cyklů nalezených parazitů dle literatury, popř. vlastní originální nákresy či fotografie nákresy pozorovaných parazitů. Protokol se odevzdává do 1 měsíce po termínu konání kurzu - v rámci samostatné práce ho studenti doplní o popisy životních cyklů nalezených parazitů (s využitím odborné literatury a internetu). Forma odevzdání protokolu: elektronicky ve formátu *.doc nebo *.docx (MS WORD), velikost souboru max. 10 MBV předmětu e-mailu uveďte: Parazitologie ryb - protokol (plus rok konání kurzu a vaše příjmení).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK