PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Odborný seminář oboru Parazitologie - MB160S26
Anglický název: Seminars in parasitology
Český název: Odborný seminář oboru Parazitologie
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MB160S24
Garant: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout SEMINÁŘE KATEDRY PARAZITOLOGIE 2015 zima.pdf RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
stáhnout SEMINÁŘE KATEDRY PARAZITOLOGIE 2016 zima.pdf RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
stáhnout SEMINÁŘE KATEDRY PARAZITOLOGIE 2017 ZIMA.pdf RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
stáhnout Semináře katedry parazitologie 2018 zima...pdf RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (28.05.2019)
Na semináře jsou zváni odborníci, kteří posluchače seznámí s různými oblastmi parazitologie, od základního výzkumu až po praktické využití v medicíně humánní i veterinární.
Studenti magisterského a doktorského studia v rámci seminářů referují v průběhu studia o stavu svého projektu a pravidelně se zde představují nově zadaná témata bakalářských prací.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (28.05.2019)

Účast na semináři - povoleny jsou pouze tři absence.

 Studenti bakalářského studia, kteří mají zájem o vypracování bakalářské práce na katedře parazitologie, jsou povinni v rámci seminářů představit téma své bakalářské práce v 5 minutové prezentaci. Většinou se jedná o poslední seminář zimního semestru. Plénum katedry (pedagogové) následně schvaluje vybrané téma.

 Studenti magisterského studia (NPARA) jsou povinni přednést v rámci seminářů referát o stavu své diplomové práce. Délka prezentace je 10-15 minut + diskuze. Prezentace většinou probíhají v zimním semestru druhého ročníku studia.

 Studenti doktorského studia (X4PARP) jsou povinni přednést v rámci seminářů referát o stavu své dizeratční práce. Délka prezentace je 20 minut + diskuze. Prezentace většinou probíhají v letním semestru třetího ročníku studia.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. (30.01.2018)

VIZ PŘILOŽENÝ SOUBOR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK