PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Speciální eukaryotická mikrobiologie - MB160P69
Anglický název: Special eukaryotic microbiology
Český název: Speciální eukaryotická mikrobiologie
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (29.04.2016)
Speciální eukaryotická mikrobiologie

V průběhu přednášky se obeznámíte s významnými zástupci eukaryotických

mikroorganizmů od kvasinek přes parazitické protisty po mořské řasy.

Zaměříme se zejména na modelové organismy umožňující objasnění základních

biologických otázek, mechanizmů patogenity, environmentálních aspektů. Na

vybraných organismech ukážeme možnosti moderních fyziologických a

molekulárních studií a biotechnologického využití.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. (15.03.2019)

Eukaryotic Microbes, Moselio Schaechter, Academic Press 2011.

Přednášky jsou průběžně updatovány z recentních publikovaných článků.

 

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D. (15.03.2019)

magisterský volitelný, doktorský volitelný

1.Fungal pathogens - general (R. Šuťák)
2.Marine microalgae - general (R. Šuťák)
3.Molecular biology of protists (J. Mach)
4.Genetic manipulation in protists (J. Mach)
5.Budding and fission yeasts (R. Šuťák)
6.Other fungal models (R. Šuťák)
7.Model parasitic protists (J. Mach)
8.Model microalgae and biotechnology I (J. Pilátová)
9.Model microalgae and biotechnology II (J. Pilátová)
10.Other model protists I (R. Šuťák)
11.Seminar (R. Šuťák)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK