PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Obecná parazitologie pro učitele - MB160P65
Anglický název: General Parasitology for Teachers
Český název: Obecná parazitologie pro učitele
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (16.04.2012)
První část cyklu přednášek se zabývá aspekty výskytu parazitů na Zemi a jejich působením na člověka z pohledu historie a ekologie. Druhá část se zabývá ontogenetickými cykly parazitů a buněčnými a molekulárními interakcemi mezi parazity a jejich hostiteli.
Úvodní témata zahrnují historii objevování životních cyklů parazitů, problematiku "emerging diseases", obecný přehled typů životních cyklů parazitů, způsobů jejich přenosu na hostitele a ovlivňování fyziologie a chování hostitele parazitem.
Na to navazuje stručný úvod do evoluční ekologie interakce hostitele a parazita: vymezení základních principů evoluce parazitismu, ekologické aspekty imunity, mechanismy evoluce antiparazitární rezistence (modely přírodního a pohlavního výběru).
Následují přednášky zabývající se ontogenezí a konkrétními parazito-hostitelskými vztahy u vybraných skupin parazitů (motolice, tasemnice, hlístice, africké trypanosomy a intracelulární prvoci).
V části zabývající se členovci jako vektory parazitárních onemocnění jsou nastíněny různé mechanismy přenosu, interakce
vektorů s přenášenými parazitárními agens je demonstrována na příkladech interakce Plasmodium x Anopheles a
Leishmania x Phlebotomus. Jsou probrány různé aspekty sání krve členovci a jejich význam pro přenos. Zevrubně je také
pojednána ochrana před členovci a jednotlivé mechanismy boje s nimi.


Pro lepší orientaci v přednášené látce důrazně doporučuji před zapsáním této přednášky absolvovat Základy parazitologie pro
učitele (MB160P64) nebo Základy parazitologie (MB160P25 )
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (16.04.2012)

1) soubory s přednáškovými prezentacemi k dispozici u přednášejících

2) Roberts LS + Janovy J Jr. (2009): Foundations of Parasitology, ISBN: 978-0-07-302827-9

3) Schmid-Hempel P (2011): Evolutionary Parasitology: The Integrated Study of Infections, Immunology, Ecology, and Genetics, ISBN: 978-0-19-922948-2

4) Combes (překlad Simberloff)(2005): The art of being a parasite, ISBN: 0-226-11429-5

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (14.11.2011)

Zpracování referátu a prezentace výsledků z jednoho odborného článku na téma vztahující se k probírané problematice - zadávání jednotlivým studentům průběžně v rámci přednášek.

Znalost obsahu přednášek ke zkoušce.

Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. (16.04.2012)

Dobrodružství objevování životních cyklů parazitů

Kolik druhů parazitů má vlastně člověk? Nejstarší písemná svědectví o parazitózách. Evropa ve středověku. Renesance. Louis Pasteur a jeho objevy. Manson a filárie. Bruce a africké trypanosomy. Laveran, Ross, Grassi a malárie. Bilharz, Leiper a Schistosoma. Žlutá zimnice. A co současnost?

(Re)emerging infectious diseases aneb (staro)nové infekční nemoci na vzestupu

Definice (re)emerging disease/pathogen. Příčiny vzestupu nemocí. Stručná historie úspěšného boje proti infekčním nemocím. Kolik patogenů člověka je v současnosti na vzestupu? West Nile Virus. Bluetongue. Dirofilariózy. Echinokokózy. Vrátí se malárie do Prahy?

Životní cykly parazitů a interakce parazitů s jejich hostiteli

Parazitismus a parazitologie. Typy parazitů a hostitelů. Typy životních cyklů parazitů. Hostitelská specifita. Adaptace parazitů na hostitele. Nalezení a rozpoznání hostitele. Průnik do hostitele. Migrace a přežití v hostiteli. Strategie parazitů "přizpůsobení si hostitele k obrazu svému". Manipulační hypotéza.

Evoluční a ekologická imunologie: O tom, jak přežít ve světě plném parazitů

Ekologická definice parazitismu. Fitness. Reprodukční rychlost parazitů. Patogenita a virulence. Ekologie parazitárních nákaz. Imunita - základní principy a fylogeneze. Ekologická imunologie. Rezistence versus tolerance. Evoluční imunologie. Parazity zprostředkovaný přírodní výběr. Červená královna. Parazitismus a pohlavní výběr.

Interakce motolic s hostiteli

Interakce tasemnic s hostiteli

Interakce hlístic s hostiteli

Interakce parazitických prvoků s hostiteli I

Interakce parazitických prvoků s hostiteli II

Interakce přenašeč-hostitel

Životní strategie krevsajících členovců, vyhledání hostitele, příjem potravy, úloha a složení slin, trávení potravy.

Obrana hostitelů na sání ektoparazitů, imunitní odpověď proti parazitickým členovcům.

Interakce parazit-přenašeč

Molekulární podstata vztahu. Molekuly patogenů umožňující uchycení v přenašeči. Obranné mechanismy

přenašečů, mechanické, fyziologické a imunitní bariery. Klíčové momenty životního cyklu prvoků v přenašeči:

příklady Trypanosoma-Glossina, Leishmania-Phlebotomus, Plasmodium-Anopheles

Přenos infekčních onemocnění členovci

Způsoby přenosu: mechanický a biologický, inokulativní a kontaminativní přenos. Příklady koloběhu nákaz.

Imunosupresivní účinek slin přenašečů a jejich úloha v koloběhu infekčních onemocnění. Strategie patogena jak

zvýšit šanci přenosu, anatomické a fyziologické změny doprovázející infekci přenašeče.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK