PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná protistologie - MB160P63
Anglický název: General protistology
Český název: Obecná protistologie
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: od 2023/24 nahrazen MB160P74
Další informace: http://www.protistologie.cz
Garant: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MB160P74
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (04.02.2021)
Přednáška navazuje na MB160P62 Protistologii a klade si dva základní cíle: (1) rozšířit vybraná témata obecné protistologie,
(2) sledovat soudobé dění ve výzkumu jednobuněčných eukaryot. Přednáška je
určená pro studenty magisterského a doktorského studia.

Prvních 11 lekcí proběhne formou přednášek pokrývajících následující témata: genomy protistů a jejich evoluce,
nejvyšší klasifikace eukaryot, symbiózy, laterální genový přenos, semiautonomní organelly, metabolické zvláštnosti,
buněčný cyklus, pohlavní rozmnožování a druhovost u protistů. Poslední lekce proběhne formou studentských referátů a
následné diskuse o aktuálních významných článcích z oboru.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (04.08.2011)

Katz LA a Bhattacharya D: Genomics and Evolution of Microbial Eukaryotes. Oxford University Press 2006

Leadbeater BSC a Green JC: The Flagellates, unit, diversity and evolution.Taylor and Francis 2000

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (04.02.2021)

Podmínky k absolvování kurzu:

1.Sepsání eseje na dohodnuté téma (rozsah minimálně 2 strany A4, písmo 12, řádkování 1)
2.Prezentace tohoto eseje na 12. přednášce, rozsah prezentace 10 minut.
3.Úspěšné absolvování písemné zkoušky

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. (06.02.2023)

Lekce v českém jazyce se budou konat v pondělí 9:50 – 11:20 v Parazitologické posluchárně.

Syllabus 2023:

13. 2. Symbiózy protist (Čepička)

20. 3. Semiautonomní organely (Čepička)

27. 2. Genomy protist (Hampl)

6. 3.    Horizontální genový přenos u protist (Hampl)

13. 3. Mnohobuněčnost (Čepička)

20. 3. Způsoby získávání potravy u protist (Hampl)

27. 3. Metabolické zvláštnosti protist (Hampl)

3. 4.    Buněčný cyklus, pohlavní rozmnožování a druhovost (Čepička)

17. 4. Pohyb bičíky a fyzikální zvláštnosti života v mikrosvětě (Hampl)

24. 4. Další způsoby pohybu (Hampl)

15. 5. Diverzita protist na různých úrovních (kryptické druhy, objevy nových skupin, flagship species apod.) (Čepička), Prezentace studentských esejů

Podmínky k absolvování kurzu:

1.        Sepsání eseje na dohodnuté téma (rozsah minimálně 2 strany A4, písmo 12, řádkování 1)
2.        Prezentace tohoto eseje na 12. přednášce, rozsah prezentace 10 minut.
3.        Úspěšné napsání krátké písemné zkoušky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK