PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Imunologie parazitárních nákaz - MB160P35
Anglický název: Parasite Immunology
Český název: Imunologie parazitárních nákaz
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: nahrazeno MB160P75E
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB160P75E
Je neslučitelnost pro: MB160P75E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
AKTUÁLNÍ INFORMACE k výuce předmětu pro ZIMNÍ SEMESTR 2022
Informace byly zaslány e-mailem ZAPSANÝM STUDENTůM dne 20.9.2022, včetně přístupu na stránky kurzu v Moodle. Pokud jste se zapsali po tomto datu, napište si o přístupové údaje na iva.kolarova@natur.cuni.cz.

Kurz je vhodný pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů. Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. MB150P14B Brdička a kol.) a parazitologie (MB160P25 Votýpka).

Cíl kurzu: Seznámit se s imunitními mechanismy obratlovčího hostitele (především člověka), které se uplatňují proti vybraným skupinám parazitů, zahrnujícím prvoky, helminty a ektoparazity. Důraz je kladen na vztah parazita a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů a imunopatologii parazitárních infekcí.

Kurz se otevírá při minimálním počtu 5 zapsaných studentů. Pokud si kurz zapíše více zahraničních studentů, pak je vyučován v anglickém jazyce.

Poslední úprava: Kolářová Iva, RNDr., Ph.D. (20.09.2022)
Literatura -

Základní studijní literatura: K této přednášce neexistují skripta, proto se doporučuje 100% účast na přednáškách. Studenti mají k dispozici prezentace.

Doporučená studijní literatura:
Gillespie, Pearson: Principles and Practice of Clinical Parasitology. Wiley 2001 - dostupná v PDF
Lamb: Immunity to parasitic infections. Wiley 2012 - dostupná v PDF


Doplňková studijní literatura:
Hořejší, Bartůňková: Základy Imunologie. Triton
Jíra: Lékařská protozoologie. Galén
přehledné články v odborné literatuře zejména v časopisech Nature Reviews, Trends in Parasitology, Frontiers.

Poslední úprava: Kolářová Iva, RNDr., Ph.D. (03.09.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Studenti mají na výběr ze dvou variant hodnocení studia, přičemž přechod z Varianty 1 na Variantu 2 je možný:

Varianta 1 - Průběžné hodnocení:

Kontrola studia bude probíhat průběžně během semestru, a to formou krátkých dílčích testů zadávaných ke každé lekci, s využitím prostředí Moodle. Jejich vypracování bude možné vždy v týdnu následujícím po dané lekci. Studenti budou moci k vypracování dílčího testu použít všechny dostupné materiály. Pro vypracování dílčího testu bude k dispozici pouze jeden pokus ve stanoveném časovém limitu. Na závěr semestru bude zařazen 1 test průřezový. Za každý z dílčích testů bude možné získat 20 bodů (celkem tedy 12x20 = 240 bodů), za průřezový test bude možné získat 30 bodů; celkem za kurz tedy 270 bodů. Výsledné hodnocení bude stanoveno z celkového počtu získaných bodů, a to následovně: výborně = 270-243 bodů, velmi dobře = 242-189 bodů, dobře = 188-162 bodů, neprospěl = 161-0 bodů. Výsledné hodnocení bude studentovi zapsáno pouze za předpokladu, že se v SIS přihlásí k předtermínu zkoušky, který bude pro forma vypsán na 2. ledna 2023. Pokud se student k tomuto termínu v SIS nepřihlásí, nebude mu výsledné hodnocení na základě průběžného hodnocení do SIS zapsáno.

Varianta 2 - Zkouška:

V souladu se SZŘ budou během zkouškového období vypsány tři termíny zkoušky. Zkouška proběhne formou písemného testu, při němž studenti nesmí nahlížet do žádných materiálů. Test bude zahrnovat otázky typu „multiple-answer“, kdy správně či chybně může být nula až všechny možnosti. Část otázek bude zaměřená na krátké slovní odpovědi. K úspěšnému složení zkoušky je nutné získat ve zkouškovém testu minimálně 60 % bodů. Výsledné hodnocení bude stanoveno následovně: výborně = 90-100 %, velmi dobře = 71-89 %, dobře = 60-70 %, neprospěl = 0-59 %. Do výsledného hodnocení se NEZAPOČÍTÁVAJÍ body z dílčích testů a z průřezového testu.

V případě nerozhodného výsledku, pochybností nebo při odůvodněné žádosti bude následovat ústní část zkoušky.


Poslední úprava: Kolářová Iva, RNDr., Ph.D. (20.09.2022)
Sylabus -

Pořadí přednášek se může změnit.

1. Spavá nemoc (Kolářová)
2. Malárie (Kolářová)
3. Leishmanióza (Kolářová)
4. Chagasova choroba (Kolářová)
5. Aplikovaná imunologie: vakcíny (Kolářová)
6. Toxoplasmóza (Kolářová)
7. Kryptosporidióza a Giardióza (Kolářová)
8. Aplikovaná imunologie: diagnostika (Kolářová)
9. Schistosomóza (Macháček)
10. Střevní helmintózy (Macháček)
11. Tkáňové helmintózy (Macháček)

Poslední úprava: Kolářová Iva, RNDr., Ph.D. (06.09.2021)
Vstupní požadavky -

Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. MB150P14B Brdička a kol.) a parazitologie (MB160P25 Votýpka). 

Přehled imunologických pojmů, jejichž znalost/pochopení usnadní orientaci v přednášených tématech, je k dispozici na https://docs.google.com/document/d/15QVq6YIE8auphcjQsktyz32bF6wAuY4v4CmxJK1lBi4/edit?usp=sharing

Poslední úprava: Kolářová Iva, RNDr., Ph.D. (06.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK