PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Imunologie parazitárních nákaz - MB160P35
Anglický název: Parasite Immunology
Český název: Imunologie parazitárních nákaz
Zajišťuje: Katedra parazitologie (31-161)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Macháček
Vyučující: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Macháček
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (21.03.2019)
Kurz je vypisován nepravidelně. V roce 2018/2019 JE VYUČOVÁN.
Kurz začíná v pondělí 1.10.2018

Kurz je vhodný pro magisterské nebo doktorské studenty parazitologie, imunologie a příbuzných oborů.
Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. MB150P14B Brdička a kol.) a parazitologie (MB160P25 Votýpka).

Cíl kurzu: Seznámit se s imunitními mechanismy obratlovčího hostitele (především člověka), které se uplatňují proti vybraným skupinám parazitů, zahrnujícím prvoky, helminty a ektoparazity. Důraz je kladen na vztah parazita a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů a imunopatologii parazitárních infekcí.

Kurz se otevírá při minimálním počtu 5 zapsaných studentů.

FOR ENGLISH-SPEAKING STUDENTS: Lectures are in Czech. If you are interested to attend this course in English, please contact dr. Kolářová at kolarova2011@gmail.com.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (21.03.2019)

Základní studijní literatura:

K této přednášce neexistují skripta, proto se doporučuje 100% účast na přednáškách.

Studenti mají k dispozici prezentace.

 

Doporučená studijní literatura:

Gillespie, Pearson: Principles and Practice of Clinical Parasitology. Wiley 2001 - dostupná v PDF

Lamb: Immunity to parasitic infections. Wiley 2012 - dostupná v PDF

 

Doplňková studijní literatura:

Hořejší, Bartůňková: Základy Imunologie. Triton

Jíra: Lékařská protozoologie. Galén

přehledné články v odborné literatuře zejména v časopisech Nature Reviews, Trends in Parasitology, Frontiers.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. (30.08.2018)

Zkouška probíhá formou písemného testu. Zahrnuje především otázky typu „multiple-answer“, kdy správně či chybně může být nula až všechny možnosti.  Část otázek je zaměřená na krátké slovní odpovědi.

V případě nerozhodného výsledku, pochybností nebo při odůvodněné žádosti studenta následuje ústní část zkoušky.

 Zkouška v předtermínu probíhá ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Helena Kulíková (30.05.2019)

Pořadí přednášek se může změnit.

1. Leishmanióza (Kolářová)

2. Spavá nemoc a Chagasova choroba (Kolářová)

3. Malárie (Kolářová)

4. Vakcíny (Kolářová)

5. Toxoplasmóza (Kolářová)

6. Kryptosporidióza a Giardióza (Kolářová)

7. Klíšťata (Kolářová)

8. Flebotomové (Kolářová)

9. Komáři a další krevsající hmyz (Kolářová)

10. Schistosomóza (Macháček)

11. Střevní helmintózy (Macháček)

12. Tkáňové helmintózy (Macháček)

13. Anti-infekční imunita hostitele a únikové mechanismy parazitů (Kolářová)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. (10.09.2018)

Předpokládá se předchozí absolvování základní přednášky z imunologie (např. MB150P14B Brdička a kol.) a parazitologie (MB160P25 Votýpka). 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK